Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 4,3 °C
Vietor: V 2,8 m/s

Aktualizované: 22.02.2020 23:11

História počasia

Web kamera

webkamera


Ambrózyho dni 2014 v Arboréte Mlyňany SAV

Pridané: nedeľa, 25. máj 2014 22:05

Sezónu 2014 v Arboréte Mlyňany SAV sme otvorili Ambrózyho dňami , ktoré sa konali 16. -18. mája.

V sobotu a v nedeľu čakal návštevníkov okrem prezentácie vedeckej a výchovno-vzdelávacej činnosti pracoviska aj bohatý kultúrny a sprievodný  program - vystúpenia hudobných skupín z Nitrianskeho kraja (hudobná skupina  pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch, Freekies a The Scars ZUŠ Imricha Godina vo Vrábľoch, INSIDE z Tesárskych Mlyňan  a folklórne skupiny: Babička zo Zlatých Moraviec, Volkovčanka z Volkoviec, Kolovrátok z Prílep, Rocháň zo Sľažian a Širočina z Čiernych Kľačian)

Študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici odprezentovali trubačský krúžok, ktorého činnosť sa zameriava hlavne na zachovávanie a zveľaďovanie poľovníckej etikety, botanický krúžok, ktorého hlavnou činnosťou je rozšírenie teoretických vedomostí a praktických zručností o rastlinách, sokoliarky krúžok, členovia ktorého zabezpečili prehliadku dravcov, vystúpenie resp. možnosť naživo pozorovať dravce pri lietaní.

Študentky Strednej odbornej školy v Šuranoch spestrili program ukážkami vyrezávania do ovocia a zeleniny tzv. carvingu a predajom cukrárskych a pekárskych výrobkov.

Študentky Strednej zdravotníckej školy v Nitre prezentovali ukážky prvej pomoci, merania glykémie,  tuku a tlaku krvi.

Oddelenie dendrobiológie AM SAV pripravilo interaktívnu prehliadku laboratórnej techniky a študovaného biologického materiálu. Prekvapením AD 2014 bola ochutnávka lekváru z plodov hlošiny okolíkatej, ktorý v rámci prezentácie pripravili kolegovia oddelenia.

Súčasťou Ambrózyho dni bola Výstava šperkov z plodov a semien rastlín (Ľ. Illášová, H. Šípošová, T. Juríková), Vernisáž detských výtvarných prác na tému „Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV“, prechádzky parkom s odborným výkladom, maľovanie na tvár, tvorivé dielne, detské ihrisko a prezentácia sokoliarskeho dvora SZMEK FALCONRY.

 Za úspešný priebeh podujatia chcem poďakovať kolegom, zástupcom stredných škôl, účinkujúcim.

Ďakujem.

Sylvia Straková koordinátorka

 

 

 

  

 

  

Slávnostný príhovor riaditeľky Arboréta Mlyňany SAV Ing. Jany Konôpkovej, PhD.

 

Ukážky carvingu - SOŠ Šurany

Sokoliari - SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

Ukážky preletov dravcov - SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

Meranie glykémie - Stredná zdravotnícka škola v Nitre

Ukážky carvingu - vyrezávanie do ovocia a zeleniny - SOŠ Šurany

Botanici zo SOŠ lesníckej v Banskej Štiavnici

Trúbači - SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

Prezentácia Oddelenia dendrobiológie v Arboréte Mlyňany SAV

Sokoliari - SOŠ lesnícka Banská Štiavnica

Maľovanie na tvár

Meranie tuku, glykémie - Stredná zdravotnícka škola v Nitre

Tvorivé dielne

                                                                                                    

 

Hudobná kapela pri Základnej škole v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                                                                                                                                       

FREEKIES ZUŠ I. Godina Vráble

 

INSIDE Tesárske Mlyňany 

The Scars ZUŠ I. Godina Vráble

 


 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

                          Spevácka skupina Kolovrátok z Prílep                                                                               FS Rocháň zo Sľažian                

Spevácka skupina Babička zo Zlatých Moraviec

Volkovčianka z Volkoviec

FS Širočina z Čiernych Kľačian