Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 1,3 °C
Vietor: S 0,6 m/s

Aktualizované: 19.03.2019 22:15

História počasia

Web kamera

webkamera


Arborétum Mlyňany sa opäť aktívne zapojilo do celoslovenského Týždňa vedy a techniky

Pridané: pondelok, 27. november 2017 08:46

Tohtoročný Týždeň vedy a techniky sa v Arboréte Mlyňany naplno začal v utorok 7.11.2017 výučbou plnou zábavy pripravenou pre žiakov základných škôl, ktorej sa zúčastnili ZŠ sv. Vojtecha a ZŠ Levická z Vrábel. V počítačovej učebni „Svet stromov“ pod vedením Ing. Estery Zahradníkovej absolvovali prírodovednú výučbu pomocou interaktívnych počítačových hier, pri ktorej sa bližšie zoznámili so svetom rastlín a zmenami v prírode počas štyroch ročných období. Svoje poznatky si mohli potom otestovať formou zábavného kvízu. Následne mohli svoju zručnosť rozvíjať v Tvorivých dielňach s Ing. Danielou Holečkovou a park im predstavili p. Ľubica Majorová a RNDr. Dominika Bošiaková.

Streda 8.11.2017 sa niesla v znamení botanickej olympiády „Mladí botanici“. Podľa slov zodpovednej p. Sylvie Strakovej sa v tomto roku olympiády zúčastnil rekordný počet základných škôl, spolu 15. Najviac vedomostí ukázalo trojčlenné družstvo ZŠ sv. Michala z Levíc. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ z Topoľčianok a na treťom ZŠ z Obýc.

  

  

Napriek nie veľmi vydarenému počasiu sa v piatok 10.11.2017 v arboréte uskutočnil Deň otvorených dverí. Na tento deň pripravili vedeckí pracovníci Arboréta Mlyňany pre študentov gymnázií a stredných odborných škôl biologického zamerania interaktívnu prednášku „Cudzokrajné javory – klenoty parkov a záhrad“ v podaní Ing. Petra Hoťku, PhD.

  

Predstavenie vedeckej činnosti arboréta a ukážku spektrofotometrických analytických metód využívaných na Oddelení dendrobiológie pod vedením Ing. Petra Ferusa, PhD. („Spektrofotometria ako prostriedok k nahliadnutiu do metabolizmu drevín“).

  

Študenti mohli aktívne participovať na realizácii analýz koncentrácie fotosyntetických pigmentov a študovať ich zmeny vyvolané príchodom jesene.

  

Na záver im p. Ľuboš Pálka prakticky predviedol základné typy rezu drevín („Rezom ku kráse“) a svoju návštevu arboréta ukončili prehliadkou parku pod vedením RNDr. Dominiky Bošiakovej.

  

Počas celého týždňa sa návštevníci mohli uchádzať o bezplatnú poradenskú činnosť (Okrasné škôlky a Predajňa drevín). V priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV si mohli pozrieť pamätnú izbu zakladateľa Arboréta Mlyňany – Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho, spojenú s ukážkami jeho odborných publikácií. Počas Týždňa vedy a techniky 2017 navštívilo arborétum celkom 132 žiakov a študentov.

Autor textu: Ing. Peter Ferus, PhD.