Čaro ruží v Arboréte Mlyňany 9. - 10. 6. 2018

Pridané: nedeľa, 10. jún 2018 15:36

Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV 2018

 

 Arborétum Mlyňany SAV znovu privítalo milovníkov ruží z celého Slovenska. Výstava „Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV“ sa  konala v dňoch 9. – 10. 2018. Celý víkend mohli návštevníci obdivovať nádherné rozárium a voňavé aranžmány, ktoré pre nich pripravili zamestnanci arboréta.

 

             V priestoroch kaštieľa bolo vystavených vyše 145 odrôd ruží od jedenástich vystavovateľov:

 Botanická záhrada UK Bratislava, Botanická záhrada pri SPU v Nitre, Arborétum Borova Hora, Ivanskí záhradkári OZ, Vladimír Rajtár – súkromná záhrada, Helena Krajčiová – súkromná záhrada, Miroslava Grešková – súkromná záhrada, Ing. Daniela Holečková – súkromná záhrada, Gabriela Fogadová Vieska nad žitavou – súkromná záhrada, Gabriela Fogadová Slepčany – súkromná záhrada, Koprdová Anna – súkromná záhrada

 

Odborná porota v zložení:

predsedníčka: doc. Ing. Mária Števulová, Csc. (Rosa Klub Zvolen)

                        Ing. Jana Konôpková, PhD. (Arborétum Mlyňany SAV)

                        Ing. Vieroslava S. Farkašovská (Arborétum Mlyňany SAV)

vyhodnotila prihlásené ruže a určila nasledovné poradie:

I.                   miesto: Mondiale /Kordes 1993/ – Botanická záhrada UK v Bratislave

II.                miesto: Senator Burda /Meilland 1988/ – Arborétum Borova Hora

III.             miesto: Remy Martin /Royon 1963/ - Helena Krajčiová

IV.             miesto: Leonardo da Vinci /Meilland 1933/ - Ivánsky záhradkári OZ

V.                miesto: Eden Rose /Meilland 1985/ - Botanická záhrada SPU Nitra

 

Sprievodným programom podujatia boli  tvorivé dielne pre deti a sprevádzanie po parku s odborným sprievodcom. V nedeľu prebiehalo vyhlásenie výsledkov detskej výtvarnej súťaže „Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV“ vyhlásenej občianskym združením „Priateľ Arboréta Mlyňany“ v spolupráci s Arborétom Mlyňany SAV, súčasťou ktorého bola vernisáž nádherných detských výtvarných prác zapojených do súťaže.

            V ankete o najkrajšiu ružu výstavy Arboréta Mlyňany SAV návštevníci vybrali:

I.                   miesto: Big Purple /Stephens, 1985/ - Vladimír Rajtár

II.                miesto: Helenka /Tesař, 1989/ - Botanická záhrada UK Bratislava

III.             miesto: Remy Martin /Kordes, 1989/ - Arborétum Borova Hora

 

Na záver sa chcem poďakovať všetkým vystavovateľom, účinkujúcim a hlavne kolegom za ich ochotu a úžasnú prácu, ktorú na tomto podujatí odviedli.

 

koordinátor podujatia: Ing. Vieroslava S. Farkašovská