Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 26,1 °C
Vietor: S 0,8 m/s

Aktualizované: 23.07.2018 19:27

História počasia

Web kamera

webkamera


Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016 prilákali desiatky odborníkov

Pridané: streda, 12. október 2016 10:27

Vedecká konferencia Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV, ktorú organizuje tunajšie Oddelenie dendrobiológie s dvojročnou periódou, má svoje miesto v dendrologickej komunite už takmer 10 rokov. Tento ročník (5. októbra 2016) bol však výnimočný nielen nadpriemernou účasťou a hojnejším zastúpením mladých vedcov ale aj kvalitou prác odpovedajúcich na celú škálu aktuálnych otázok.

Blok vyzvaných prednášok otvorila Dr. Ines Grigorescu z Geografického ústavu Rumunskej akadémie prácou „Assessing invasive terrestrial plant species in selected protected areas in Romania“. Výsledky štúdia fyziologickej a morfologickej plasticity rastlín, nedávno publikované v zahraničnej knižnej publikácii, zhrnula prof. Elena Masarovičová z Univerzity Komenského v Bratislave. Doc. Salašová z Mendelovej univerzity v Brne zasa potešila svojim príspevkom o drevinách v pamiatkových zónach predovšetkým skupinu krajinných architektov. No a pestrú paletu tém v tejto časti uzavrela práca Dr. Langhansovej a kol. z Ústavu experimentálnej botaniky AV ČR v Prahe, keď referovala o protirakovinovej a protizápalovej aktivite extraktov z listov čínskeho kra Myrica rubra.

Po prestávkach na občerstvenie a posterovú prezentáciu (14 prác) vystúpilo v 4 tematicky zameraných sekciách spolu ďalších 23 prednášajúcich zo Slovenska. Najväčšie zastúpenie mal výskum v oblasti ekologických požiadaviek drevín so zvláštnym zreteľom na extrémy mestského prostredia, cytologických a genetických aspektov života stromov a krov ako aj charakteristiky a regulácie chorôb a škodcov drevín. Vedeckej konferencie sa zúčastnilo takmer 60 vedcov, vedecko-pedagogických pracovníkov, doktorandov a diplomantov. Jej výstupom je recenzovaný zborník pôvodných vedeckých prác.

Ing. Peter Ferus, PhD.

  

Slávnostné otvorenie vedeckej konferencie zástupcom riaditeľky ÚEL SAV Ing. Miroslavom Blažencom, PhD.

 

Dr. Ines Grigorescu z Geografického ústavu Rumunskej akadémie predstavuje výsledky výskumu svojho vedeckého tímu

 

Posterová prezentácia vo foajé kaštieľa

 

Pohľad do pléna sústredeného na výklad doc. Pollákovej z SPU Nitra