Svetový deň vody 2022

Pridané: streda, 16. marec 2022 12:45

Svetový deň vody 2022
Pri príležitosti Svetového dňa vody pracovníci Arboréta Mlyňany ÚEL SAV, v.v.i. pripravili v spolupráci so ZsVS, a.s. zaujímavé aktivity. Deti sa môžu tešiť na hry, kvíz a zaujímavé súťaže, ktoré budú zamerané na priblíženie významu vody a vodných zdrojov. Pre verejnosť pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., budú dňa 22.03.2022 v čase 9:00-11:00 priamo v Arboréte Mlyňany SAV vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie vody je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Z kapacitných dôvodov je potrebné sa na podujatie, aj na rozbor vody vopred nahlásiť !!!

Informácie a prihlasovanie: Ing. Jarmila Králová, PhD., tel: 0911942983,
E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

Za správnosť textu zodpovedá Ing. Jarmila Králová, PhD.