Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

zamračené 14,6 °C
Vietor: Z 0,2 m/s

Aktualizované: 24.09.2020 09:24

História počasia

Web kamera

webkamera


Týždeň vedy a techniky 2013 v Arboréte Mlyňany SAV

Pridané: streda, 20. november 2013 13:02

Začiatkom novembra sa na Slovensku už tradične konal „Týždeň vedy a techniky na Slovensku“, do ktorého sa pravidelne svojimi aktivitami zapája aj Arborétum Mlyňany SAV.

V rámci tohto ročníka sme pripravili pre svojich návštevníkov 12. novembra 2013 Deň otvorených dverí s bohatým programom a  voľným vstupom pre všetkých. Okrem tohto dňa bol pripravený zaujímavý program pre gymnáziá a základné školy aj 13. a 14. novembra 2013.

Program Dňa otvorených dverí 12. novembra bol určený predovšetkým pre študentov gymnázií a stredných škôl. Začal sa besedami s vedeckými pracovníkmi z Oddelenia dendrobiológie, ktorí sa snažili študentom primeraným a zaujímavým spôsobom priblížiť niektoré  aktivity oddelenia.

Prvá prednáška „Dreviny Arboréta Mlyňany SAV“ sústredila pozornosť študentov na taxóny Arboréta Mlyňany SAV, ktoré možno považovať za najzaujímavejšie listom, kvetom resp. plodom. Ďalší príspevok ich uviedol do problematiky rastlinných invázií a vysvetlil, aká je v tomto kontexte úloha arborét a botanických záhrad. V záverečnej prednáške „Invázni škodcovia okrasných drevín“ boli študentom bližšie predstavení dvaja významných škodcovia, ktorí po náhodnom zavlečení do nových geografických oblastí spôsobujú značné škody na okrasných drevinách. Na prednáške bol predstavený ich pôvod, rozšírenie, biológia, škodlivosť a možnosti ochrany ohrozených drevín.

Záverom pripraveného programu bola exkurzia po náučných chodníkoch, počas ktorej odborný sprievodca predstavil študentom bohatosť a rozmanitosť zbierok drevín Arboréta Mlyňany SAV a v krátkom vedomostnom kvíze vyhodnotili a odmenili tých najlepších.

  

Zároveň si mali možnosť pozrieť ukážky aranžovania s využitím rastlinného materiálu z Arboréta Mlyňany SAV, ktoré pripravili pracovníčky Referátu služieb verejnosti. Autorky aranžmánov sa tento rok zamerali na adventné a vianočné dekorácie.

            

  

Návštevníci z radov laickej verejnosti mali v tento deň možnosť spoznať zbierky Arboréta Mlyňany SAV, pozrieť si pamätnú izbu zakladateľa arboréta Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho a ukážky publikačnej činnosti grófa a tiež hlavného záhradníka Jozefa Mišáka. S tematikou blížiacich sa vianočných sviatkov zdobili interiér kaštieľa adventné a vianočné aranžmány. Návštevníci mohli tiež využiť ponuku poradenských služieb v Okrasných škôlkach a v Predajni okrasných rastlín.

  

Počas dní 13. a 14. novembra bol program orientovaný na najmladšiu generáciu. Dňa 13. novembra prebiehal v dvoch skupinách. Pre žiakov ZŠ  začal v počítačovej učebni „Svet stromov“ zaujímavou prednáškou spojenou s prezentáciou na tému „Od semienka po hustý les“. Zámerom prednášky bolo poukázať na priebeh života stromu od semienka až po dospelý strom. Žiaci sa tiež mohli dozvedieť o úlohách arborét a botanických záhrad na Slovensku a tiež im boli sprostredkované informácie o založení a histórii nášho arboréta, o zakladateľovi grófovi dr. Štefanovi Ambrózy-Migazzim a jeho rodine. Následne si mohli svoje vedomosti overiť prostredníctvom počítačových hier s prírodovednou tematikou.

  

Program pokračoval prácou detí v tvorivej dielni, kde si z rastlinného materiálu z Arboréta Mlyňany SAV vytvorili svoje malé umelecké diela.

  

Návštevu ukončili exkurziou po náučných chodníkoch spojenou s krátkym vedomostným kvízom pod vedením odbornej sprievodkyne.

  

Pre veľký záujem z minulého roka pripravili pracovníci Arboréta Mlyňany SAV program pre študentov Gymnázia Pierra de Coubertina z Piešťan, ktorí sa zaujímali hlavne o problematiku rozmnožovania okrasných rastlín. S klasickými metódami rozmnožovania rastlín sa zoznámili v Okrasných škôlkach a s novými technológiami množenia – metódami in vitro ich oboznámili na Oddelení dendrobiológie.

          

      

V závere programu si študenti aj v tento deň pozreli zbierky drevín Arboréta Mlyňany SAV pod vedením odborného sprievodcu.

Dňa 14. novembra prebiehal program pre starších žiakov ZŠ striedavo v zelenom salóniku a počítačovej učebni „Svet stromov“. Po úvodnej prednáške zo života stromov nasledovala prezentácia zameraná na návrh okrasných záhrad. Po teoretickej časti si mali žiaci možnosť urobiť návrh vlastnej okrasnej záhrady, prípadne balkóna v priestoroch počítačovej učebne.

  

Nakoniec s našou odbornou sprievodkyňou absolvovali exkurziu po náučných chodníkoch spojenú s krátkym vedomostným kvízom.

  

Program absolvovalo spolu 124 žiakov a študentov základných škôl a gymnázií a v počte 150 osôb široká verejnosť.

Ďakujeme všetkým, ktorých náš program zaujal a rozhodli sa Arborétum Mlyňany SAV navštíviť aj tento rok počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013. Zvlášť ďakujeme pani riaditeľke Materskej školy vo Veľkom Ďure, škôlkárom, pedagogičkám, rodičom a starým rodičom, ktorí nás vo veľkom počte navštívili aj napriek chladnému počasiu a nie práve krátkej ceste.

Ďakujeme za návštevu a veríme, že nám svoju priazeň zachováte aj v budúcnosti.

Text: Ing. Estera Zahradníková ml.

Foto: Ing. Vieroslava Farkašovská

         Ing. Daniela Holečková

         Ing. Estera Zahradníková ml.

         Mgr. Dominika Bošiaková