Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 9,4 °C
Vietor: V 2,4 m/s

Aktualizované: 06.04.2020 08:09

História počasia

Web kamera

webkamera


Týždeň vedy a techniky 2019

Pridané: pondelok, 28. október 2019 07:23

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen,

detašované pracoviskoArborétum Mlyňany

Informácia o programe organizácie na podujatiach TVT 2019

5. novembra 2019

8.30 – 13.00 Botanická olympiáda „Malí botanici“ – pre žiakov základných škôl. Na víťazné družstvá čakajú hodnotné ceny. Bližšie informácie a prihlásenie sa na olympiádu - kontaktná osoba p. Sylvia Straková E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , 0911 197 345.

 

6. novembra 2019

Aktivity pre žiakov II. stupňa základných škôl, pre študentov stredných škôl a gymnázií v čase 8.30 – 14.00 hod.:

  • Aktuálne otázky výskumu na Oddelení dendrobiológie Arboréta Mlyňany ÚEL SAV
  • „Invázne rastliny okolo nás“ – spoznajte najnebezpečnejšie druhy inváznych rastlín Slovenska a spôsoby ich účinnej eliminácie
  • „Čo robiť s kríkmi, keď..“ –  nahliadnite poza chrbát pracovníkov Oddelenia genofondu a špeciálnych zbierok a spoznajte, ako správne nakladať s okrasnými krami
  • Interaktívna prednáška „Jeseň v Arboréte Mlyňany“
  • Exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany pod vedením odborných   sprievodcov.

Na aktivity pre základné školy, stredné školy a gymnáziá je potrebné sa z kapacitných dôvodov vopred prihlásiť telefonicky 0911 217 384 alebo e-mailom: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. do 04.11.2019. Program bude zabezpečený len pre prihlásené školy!

Žiaci a študenti budú mať do Arboréta Mlyňany voľný vstup počas celého Týždňa vedy a techniky 2019.

 

Deň otvorených dverí dňa 6. novembra 2019

Aktivity pre verejnosť počas Dňa otvorených dverí v čase 9.00 – 14.00 hod.:

  • exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany pod vedením odborných sprievodcov pre návštevníkov Arboréta Mlyňany (exkurzie budú začínať o 10:00 a 13:00 hod., v prípade záujmu nahlásiť sa na vrátnici najneskôr 30 min. pred začatím prehliadky),
  • poradenská činnosť zameraná na pestovanie okrasných drevín a ich využitie v sadovníckych úpravách (informácie budú podávané v  predajni drevín Arboréta Mlyňany).

Počas Dňa otvorených dverí 06. novembra 2019 bude do Arboréta Mlyňany voľný vstup pre všetkých návštevníkov.

Podujatie bude zadokumentované na účely propagácie pracoviska - Ústav ekológie lesa SAV, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany SAV. Fotogravie budú zverejnené na webovom sídle organizácie a v médiách.