Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 4,7 °C
Vietor: V 2,8 m/s

Aktualizované: 22.02.2020 23:41

História počasia

Web kamera

webkamera


Zelený salón Arboréta Mlyňany ÚEL SAV sa opäť zaplnil vedcami študujúcimi dreviny

Pridané: štvrtok, 18. október 2018 10:54

Stodvadsaťšesť ročné Arborétum Mlyňany hostilo vo štvrtok 11. októbra 2018 takmer 40 vedcov zaoberajúcich sa štúdiom rôznych aspektov života drevín. Vedecká konferencia Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany, ktorej tradícia sa obnovila v roku 2007, sa koná pravidelne každé dva roky.

Tento ročník otvorila vyzvaná prednáška nášho ukrajinského partnera z Ústavu fyziológie a genetiky rastlín NAVU pod vedením Dr. Nataliye Melnykovej na tému ´Effect of microorganisms from the rhizosphere of black locust on seed germination and seedling growth´. Nasledovalo súborné dielo prof. Alexandra Luxa z Katedry fyziológie rastlín, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, o kontrolných bodoch v stavbe tela rastlín v kontexte ochrany pred abiotickým a biotickým stresom. Veľmi podnetná bola tiež práca doc. Jaroslava Ďurkoviča z Katedry fytológie, Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, rozoberajúca nanometrické charakteristiky bunkových stien xylému ako parametra odolnosti šľachtiteľského materiálu voči karanténnym ochoreniam drevín. Blok vyzvaných prednášok uzavrel krátky ale veľmi atraktívnym spôsobom pripravený a na informácie bohatý film Ing. Richarda Vreštiaka, PhD. z Arboru s.r.o., Senec o ´Anglickej škole krajinnej architektúry 18. storočia´.

Po prezentovaní svojich príspevkov vo forme prednášok resp. posterov vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Arboréta Borová Hora Technickej univerzity vo Zvolene, Univerzity Komenského ako aj kolegovia z Ústavu ekológie lesa SAV – Pobočky Biológie drevín ukončili toto príjemné a podnetné stretnutie prehliadkou jesenného – pestrými farbami hýriaceho parku arboréta pod odborným vedením.

Autor: Ing. Peter Ferus, PhD.