Prístup do Arboréta Mlyňany SAV

Autom

  • Zo smeru Nitra
  • Zo smeru Vráble
  • Zo smeru Zlaté Moravce

V Tesárskych Mlyňanoch ďalej na Malé Vozokany s odbočkou do obce Vieska nad Žitavou za mostom (rieka Žitava) doprava.

Za Slepčanmi v smere na Tesárske Mlyňany na rázcestí s odbočkou doprava do obce Vieska nad Žitavou.

Autobusom

Niektoré spoje zachádzajú do obce Vieska nad Žitavou (Vieska n. Žitavou,, Arborétum = priamy spoj), niektoré stoja len na rázcestí (Vieska n. Žitavou,, rázc.) a pokračujú v smere do Zlatých Moraviec resp. Vrábľov

Vlakom

  • Zo smeru Zlaté Moravce
  • Zo smeru Úľany nad Žitavou

Výstupná stanica Slepčany resp. Tesárske Mlyňany