Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

zamračené 7,2 °C
Vietor: S 0,2 m/s

Aktualizované: 23.04.2024 22:46

História počasia

Web kamera

webkamera


Arborétum Mlyňany partnerom Gymnázia Šurany v projekte orientovanom na environmentálnu výchovu

Pridané: utorok, 21. november 2023 10:51

Arborétum Mlyňany partnerom Gymnázia Šurany v projekte orientovanom na environmentálnu výchovu

Spolupráca medzi partnermi začala už v roku 2022, kedy sa v rámci projektu „EKO GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovno-vzdelávacom procese“ v areáli gymnázia začali realizovať tzv. tvrdé opatrenia pre zmiernenie následkov klimatickej zmeny – v podobe výsadby drevín. Celkovo bolo zakúpených a vysadených 527 ks okrasných drevín a bylín z produkcie arboréta (realizované pod vedením Ing. Vieroslavy Farkašovskej). V tomto roku pribudli záhony krovín, popínavých rastlín šplhajúcich po konštrukcii „eko-učebne“ a trvaliek (spolu 28 druhov). Koncom októbra priložilo arborétum ruku k dielu aj prostredníctvom priameho vstupu do environmentálnej edukácie. Po krátkom predstavení histórie a súčasnosti arboréta v podaní jeho vedúcej, Ing. Jany Konôpkovej, PhD., predniesol Ing. Peter Ferus, PhD., vedúci Oddelenia dendrobiológie, referát „Ako môže bežný teenager na Slovensku prispieť k ochrane biodiverzity?“, v ktorom študentov inšpiroval skúsenosťami z projektovej spolupráce s taiwanskými kolegami. Vyvrcholením tohto stretnutia bola výsadba chránenej ruže roľnej (Rosa arvensis Huds.) priamo v areáli gymnázia – na Slovensku netradičný počin prepájajúci ex situ ochranu ohrozených druhov rastlín s edukačným procesom. No a dňa 14.11.2023 sa menovaní pracovníci arboréta zúčastnili záverečného seminára k projektu, ktorý sumarizoval dosiahnuté výsledky.

Ing. Peter Ferus, PhD.

Za správnosť textu zodpovedá Ing. Peter Ferus, PhD.