Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno -1,8 °C
Vietor: JJV 0,7 m/s

Aktualizované: 17.12.2018 14:30

História počasia

Web kamera

webkamera


Aktuálne z Arboréta Mlyňany SAV

Zmena otváracích hodín

Zmena otváracích hodín

Pridané: 29.11.2018 10:18

V Arboréte Mlyňany SAV sme privítali jeseň 16. - 19. 10. 2018

V Arboréte Mlyňany SAV sme privítali jeseň 16. - 19. 10. 2018

Pridané: 22.10.2018 14:28

Dňa 16. októbra 2018 sme v Arboréte Mlyňany SAV zahájili podujatie Farebná jeseň. Deti základných škôl využili svoju tvorivosť a fantáziu...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018

Pridané: 18.10.2018 11:03

Program Arboréta Mlyňany v dňoch 5. – 9. novembra 2018

Zelený salón Arboréta Mlyňany ÚEL SAV sa opäť zaplnil vedcami študujúcimi dreviny

Zelený salón Arboréta Mlyňany ÚEL SAV sa opäť zaplnil vedcami študujúcimi dreviny

Pridané: 18.10.2018 10:54

Stodvadsaťšesť ročné Arborétum Mlyňany hostilo vo štvrtok 11. októbra 2018 takmer 40 vedcov zaoberajúcich sa štúdiom rôznych aspektov života drevín...

Ukrajinskí projektoví partneri v Arboréte Mlyňany

Ukrajinskí projektoví partneri v Arboréte Mlyňany

Pridané: 18.10.2018 10:24

V polovici októbra (10.-14.10.2018) navštívili Arborétum Mlyňany projektoví partneri z Ústavu fyziológie a genetiky rastlín NAVU...

Farebná jeseň 16. - 19. 10. 2018

Farebná jeseň 16. - 19. 10. 2018

Pridané: 20.09.2018 08:32

    Počas podujatia bude v kaštieli Arboréta Mlyňany SAV inštalovaná výstava krojov z Požitavia. Dňa 18. 10. 2018 ponúkame...

Zobraziť ďalšie aktualityArborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied

Kaštieľ Arborétum Mlyňany SAV je špecializované pracovisko Slovenskej akadémie vied, botanická inštitúcia, ktorá spravuje najväčšiu zbierku cudzokrajných drevín na Slovensku a jednu z najbohatších v strednej Európe. Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi, šľachtic pochádzajúci z maďarskej Tane (dnes Tanakajd). Jeho projekt vždyzeleného parku (Semper vireo) na ploche 40 ha patrí k prvým úspešne realizovaným veľkoplošným výsadbám vždyzelených drevín v Strednej Európe. Na základoch Ambrózyho introdukcie a aklimatizácie vždyzelených drevín sa v Arboréte Mlyňany po roku 1953, už ako súčasti Slovenskej akadémie vied, pod vedením riaditeľa Dr. Františka Benčaťa, rozbehol projekt introdukcie všetkých perspektívnych cudzokrajných drevín do podmienok Slovenska. Mnohé prvé introdukcie drevín do bývalého Československa (expedícia do Číny v roku 1960, expedície do Severnej Kórei v rokoch 1981-1985) boli uskutočnené práve v Arboréte Mlyňany SAV. 

Dnes Arborétum Mlyňany SAV spravuje rozsiahly, takmer 67 ha park a v zbierkach ráta približne 2000 taxónov, prevažne botanických, teda divo-rastúcich druhov drevín a ich nižších systematických jednotiek. V dendroexpozíciách sú zastúpené najmä dreviny severnej pologule s dominantným zastúpením drevín Východnej Ázie. Dominantný, históriou daný a udržiavaný sempervirentný charakter pôvodného, Ambrózyho Semper vireo parku (40 ha), kde sú sústredené dreviny bez ohľadu na ich pôvodné zemepisné rozšírenie, je na mladších plochách, teda Ploche východoázijskej dendroflóry (14 ha), Ploche severoamerickej dendroflóry (7,5 ha), Ploche kórejskej dendroflóry (5,5 ha) a Ploche autochtónnej dendroflóry Slovenska (cca 4 ha) doplnený o prístup fytogeografický respektíve fytocenologický, ktorý zohľadňuje prirodzené rozšírenie drevín na Zemi prípadne ich ekologické väzby v rámci ekosystémov. Popri týchto vedeckých plochách sa vytvorili aj menšie špeciálne plochy ako rozárium a zbierka kultivarov drevín. Dreviny sú vysádzané do expozícií prírodne-krajinárskeho parku, aby tak vynikli ich mnohostranné vlastnosti, či už sempervirentnosť alebo sezónna dynamika opadavých drevín.

Popri dendrozbierkach spravuje Arborétum Mlyňany SAV aj budovu novoklasicistického kaštieľa z roku 1894, v ktorom sa popri administratívnych priestoroch na poschodí nachádza aj knižnica, učebňa Svet stromov, Tvorivé dielne a Ambrózyho pamätná izba. Objekty pri okrasných škôlkach, ktoré sú mimo náučných chodníkov, slúžia ako laboratóriá, budovy prevádzky parku a skladov. 

Územie Arboréta Mlyňany SAV patrí do katastrálnych území susediacich obcí Viesky nad Žitavou a Tesárskych Mlynian. Je charakteristické výraznými terénnymi prevýšeniami (výbežok Pohronského Inovca), čo napomáha tvorbe malebných zákutí. Rozmiestnenie zbierkových plôch popri kľukatých cestičkách a v okolí sústavy jazierok s besiedkami robí celý objekt celoročne mimoriadne atraktívnym.

Arborétum Mlyňany SAV je pre návštevníkov otvorené celoročne s výnimkou vybraných sviatkov.