Arborétum Mlyňany SAV každoročne vydáva ponukový zoznam semien Index Seminum určený pre botanické a vedecko-výskumné inštitúcie.

Aktuálny zoznam semien si môžete stiahnuť tu:

Index Seminum 70/2022 IS_70(2022).pdf, 1,25 MB

 

!!! You can view and download our Index Seminum 2022 here:

Index Seminum 70/2022 IS_70(2022).pdf, 1,25 MB