Arborétum Mlyňany SAV každoročne vydáva ponukový zoznam semien Index Seminum určený pre botanické záhrady a vedecko-výskumné inštitúcie.

Aktuálny zoznam semien si môžete stiahnuť tu:

Index Seminum 65/2017 IS_65(2017).pdf, 1,02 MB

 

!!! You can view and download our Index Seminum 2017 here:

Index Seminum 65/2017 IS_65(2017).pdf, 1,02 MB