Arborétum Mlyňany SAV každoročne vydáva ponukový zoznam semien Index Seminum určený pre botanické záhrady a vedecko-výskumné inštitúcie.

Aktuálny zoznam semien si môžete stiahnuť tu:

Index Seminum 66/2018 IS_66(2018).pdf, 1,33 MB

 

!!! You can view and download our Index Seminum 2018 here:

Index Seminum 66/2018 IS_66(2018).pdf, 1,33 MB