Armand David (1826-1900)

Pridané: piatok, 28. september 2012 06:50

Jean Pierre Armand David (*27. september 1826 Espelette (blízko Bayonne), Francúzsko - †10. november 1900 Paríž, Francúzsko) – nazývaný Père David, katolícky misionár v Číne, zoológ, botanik a geológ. Autorskú skratku má „David“.

Už ako rozhľadený v prírodných vedách vstúpil v roku 1848 do rehole lazaritov, ktorá ho krátko po kňazskej vysviacke vyslala v roku 1862 na misie do Pekingu, kde mal založiť školu. Tu aj začal hneď so zbermi prírodovedného materiálu pre Prírodovedecké múzeum v Paríži. Zberal najmä položky zoologické, ale taktiež botanické, geologické a paleontologické.

Na žiadosť francúzskej vlády boli niektoré položky z jeho zbierky zaslané do Paríža, kde vzbudili veľký záujem. Zástupcovia Botanickej záhrady v Paríži ho požiadali o zintenzívnenie jeho zberov. Takto sa mu podarilo získať viacero jedincov dovtedy v Európe neznámych zvierat a rastlín. Jeho príspevok k rozvoju systematickej zoológie a geografie dosiahol celosvetový vedecký ohlas. Armand David precestoval v roku 1868 Mongolsko, provincie v severnej, strednej a západnej Číny a od roku 1874 viac ako dva roky študoval prírodné podmienky úpätia Himalájí v Tibete. Tvrdilo sa, že prešiel trasu dlhú približne ako cesta z Pekingu do Moskvy.  

Armand David zhrnul výsledky svojej práce pre Medzinárodný vedecký kongres katolíkov, ktorý sa konal v roku 1888 v Paríži. V Číne objavil spolu asi 200 druhov voľne žijúcich zvierat z ktorých 63 bolo dovtedy neznámych a 807 druhov vtákov z ktorých 65 nebolo systematicky zaradených. Zhromaždil taktiež veľkú zbierku rýb, obojživeľníkov a plazov, ktorú poskytol špecialistom pre ďalšie štúdium. Popri tom odoslal do Botanickej záhrady v Paríži obrovskú zbierku hmyzu, taktiež s mnohými novými druhmi.

Aký vedecký prínos znamenala jeho práca pre botaniku sa dá usudzovať napríklad z toho, že len spomedzi rododendronov, ktoré zozberal bolo asi 50 nových druhov, z prvosienok asi 40 a v pohoriach západnej Číny ešte väčší počet druhov horca. Do Paríža zaslal semenný materiál z mimoriadne zaujímavej dreviny, Davidia involucrata, ktorá bola po ňom aj pomenovaná. Až po mnohých rokoch objavil túto drevinu v Číne Ernest Henry Wilson.

Spomedzi najzaujímavejších zvierat, ktoré Armand David objavil pre Európu bola panda veľká (Ailuropoda melanoleuca Milne-Edwards) a jeleň Davidov (Elephurus davidianus Milne-Edwards), ktorého ako prvý Európan uvidel, keď sa napriek zákazu vybral na Čínsky múr. Už len niekoľko jedincov tohto jeleňa žilo v cisárskych záhradách, keď Armand David zaslal zopár exemplárov do Európy.

Na jeho počesť bol nazvaný rod drevín Davidia Baill. (Cornaceae, Nyssaceae), rod červov Armandia Filippi (Opheliidae) a viacero druhov rastlín a živočíchov. V Arboréte Mlyňany SAV rastú z drevín pomenovaných na jeho počesť:

Pinus armandii Franch.,

Acer davidii Franch.,

Buddleia davidii Franch.,

Davidia involucrata Baill.

Prunus davidiana /Carr./ Franch.,

Rosa davidii Crép.,

Stranvaesia davidiana Decne. a

Viburnum davidii Franch.

 

Zdroj

Armand David. http://en.wikipedia.org/wiki/Armand_David (2010-09-27).

Armand David. http://de.wikipedia.org/wiki/Armand_David (2010-09-27).

TÁBOR, I. – TOMAŠKO, I.: Genofond a dendroexpozície Arboréta Mlyňany. Arborétum Mlyňany, 1992. 118 pp.