Moderné trendy v ochrane ohrozených druhov rastlín a úloha botanických záhrad v nej.

Pridané: streda, 13. september 2023 10:36

 

 

Za správnosť textu zodpovedá Ing. Peter Ferus, PhD.