Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 28,1 °C
Vietor: V 3 m/s

Aktualizované: 19.06.2024 12:14

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

O cenu „Fénix- kultúrna pamiatka roka“ súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

Pridané: utorok, 21. marec 2023 19:30

O cenu „Fénix- kultúrna pamiatka roka“ súťaží aj kaštieľ Arboréta Mlyňany

Do 16. ročníka súťaže Fénix – kultúrna pamiatka roka, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo Kultúry Slovenskej republiky sa zapojilo aj Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko ÚEL SAV, v. v. i. vo Zvolene. Organizátormi súťaže sú Ministerstvo kultúry SR a Nadácia SPP a jej cieľom je oceniť prístup vlastníkov pamiatok a prínos iných zainteresovaných subjektov k ochrane pamiatkových hodnôt a prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti.

Verejnosť pozná Arborétum Mlyňany, predovšetkým vďaka unikátnej zbierke drevín, ktorú začal budovať ešte v roku 1892 – zakladateľ Arboréta Mlyňany Dr. Štefan Ambrózy – Migazzi, nad obcou Vieska nad Žitavou. Súčasne s budovaním zbierok, sa začala aj výstavba neoklasicistického kaštieľa, ktorá bola dokončená v roku 1894. Charakteristická neogotická veža pribudla až v roku 1905. Arborétum Mlyňany prešlo v roku 1946 pod správu štátu a v roku 1953 sa stalo jedným z prvých pracovísk Slovenskej akadémie vied.

Návrat k pôvodnemu stavu po 130.rokoch

Po pričlenení Arboréta Mlyňany k SAV sa stal kaštieľ sídlom nového vedeckého pracoviska. Tomuto účelu boli prispôsobené aj jeho priestory a podľa údajov reštaurátorského výskumu v rozmedzí rokov 1963 -1967 prebehla aj rozsiahlejšia obnova exteriéru. Ďalšej komplexnej obnovy exteriéru sa kaštieľ dočkal až v roku 2019.  V prvej fáze bolo potrebné zrekonštruovať zatekajúcu a poškodenú strechu. Súčasťou tejto etapy bolo aj sfunkčnenie na svoju dobu veľmi dômyselne vybudovaného systému zachytávania a odvodu zrážkových vôd zo strechy do takzvanej Ambrózyho skalky. Toto stotridsať ročné originálne riešenie je príkladom ekologického a udržateľného hospodárenia s vodou. Následne boli v zhode s pôvodnými obnovené okenné a dverové výplne plášťa budovy. Najnáročnejšou bola reštaurátorská a umeleckoremeselná obnova omietok a plastickej výzdoby fasád – kordónovej rímsy, stĺporadí, pilastrov, bosáže, reliéfnych aliančných erbov atiky a šambrán okien. Je viac než symbolické, že táto obnova bola ukončená v roku 2022 – v roku 130. výročia založenia Arboréta Mlyňany. Obnova exteriéru zásadne zlepšila stavebnotechnický stav objektu a prinavrátila pamiatke pôvodný neoklasicistický vzhľad.

Titul „Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ udeľuje vlastníkom pamiatok na návrh odbornej poroty Ministerstvo kultúry SR. Nadácia SPP, ako generálny partner udeľuje na základe hlasovania verejnosti cenu za najkrajšiu obnovenú pamiatku – „ Fénix – Cena Nadácie SPP“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže odvysiela RTVS na Jednotke 8. mája 2023 .  

Hlasovať za najkrajšiu obnovenú pamiatku môžete z jednej emailovej adresy maximálne raz za deň TU a to až do 5. apríla 2023.

Hlasovaním  za najkrajšiu kultúrnu pamiatku podporíte záujem verejnosti o ochranu kultúrneho dedičstva nášho národa.

Za správnosť textu zodpovedá: Ing. Jana Konôpková, PhD.