Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 20,2 °C
Vietor: S 0,2 m/s

Aktualizované: 15.07.2024 01:21

História počasia

Web kamera

webkamera


Projektová spolupráca s taiwanským pracoviskom vrcholí

Pridané: utorok, 10. október 2023 13:39

Minulý týždeň (3.-8.10.2023) poctili Arborétum Mlyňany ÚEL SAV návštevou kolegovia z Taiwanského lesníckeho výskumného ústavu. Jednalo sa už o druhé stretnutie v rámci riešenia bilaterálneho projektu APVV SK-TW-21-0003 „Integrovaný prístup botanických záhrad a ´občianskej vedy´ pre záchranu ohrozených druhov rastlín“. Tento rok dvojica vedcov – Dr. Gene-Sheng Tung a Dr. Su-Wei Fan – vystúpila na seminári „Moderné trendy v ochrane ohrozených druhov rastlín a úloha botanických záhrad v nej“, kde slovenských ochranárov oboznámila so svojimi skúsenosťami v oblasti zapojenia laickej (lokálnych komunít, základných a stredných škôl a pôvodného obyvateľstva) a odbornej verejnosti (botanických záhrad) do ochrany ohrozených druhov rastlín (odkazy na prednášky nájdete nižšie). Zodpovedný riešiteľ projektu na slovenskej strane, Ing. Peter Ferus, PhD., ich informoval o výsledkoch množiteľského úsilia u domáceho výberu chránených druhov drevín a rámci diskusie ich vyzval na užšiu spoluprácu v ex-situ ochrane slovenskej flóry. Následne sme sa presunuli do Zvolena, kde sa kolegovia stretli s vedením ústavu a prehliadli si Lesnícke a drevárske múzeum, a pokračovali sme na Zamagurie. Po návšteve Informačného centra Pieninského národného parku sme sa venovali ukážkam typických habitátov chráneného hlohu lindmanovho (Crataegus lindmanii Hrabětová). Samozrejme, nezostali sme dĺžni ani prezentácii slovenského kultúrneho dedičstva.

 

Ex situ conservation and application of native plants in Taiwan: A case of Taipei Botanical Garden

Su-Wei Fan, Shi-Yang Chen, Gene-Sheng Tung
Taiwan Forestry Research Institute
Taiwan Native plant Society

Bridging research, community, and conservation: Taiwan's Botanical Garden's role in reintroducing threatened plants

Gene-Sheng Tung
Taiwan Forestry Research Institute

The bilateral project „An integrated approach of botanical garden and citizen science in the threatened plants conservation“: achievements and implications on the Slovak side

Peter Ferus et al.
Mlyňany Arboretum, Institute of Forest Ecology SAS

 

Ing. Peter Ferus, PhD.