Správa z Kew Gardens – Najmenšie lekno na svete zachránené pred vyhynutím

Pridané: nedeľa, 30. máj 2010 12:33

Miniatúrne lekno (Nymphaea thermarum Eb.Fisch.), rastúce v horúcich prameňoch juhozápadnej Rwandy, s priemerom kvetu menším ako jeden centimeter, vymizlo z jeho jediných známych biotopov v roku 2008, keď sa rozbehli projekty rozsiahlej ťažby, ktorá spôsobila vyschnutie týchto horúcich prameňov. Ešte predtým bolo niekoľko exemplárov zachránených a zaslaných do Botanickej záhrady v Bonne nemeckým botanikom Eberhardom Fischerom, ktorý toto lekno objavil a popísal. V Bonne tento druh lekna síce pestovali ale mali problémy s jeho množením. To dokázal vedec z Kew Gardens Carlos Magdalena, ktorý sa venuje štúdiu lekien.

Foto: Andrew McRobb (Royal Botanic Gardens, Kew)

Hovorí o úspechu z vedeckého hľadiska, pretože lekná sú vývojovo prastaré rastliny a môžu nám poskytnúť zaujímavé informácie o evolúcii rastlín a takisto zo záhradníckeho hľadiska sa ponúkajú rozsiahle možnosti použiť tento druh pri krížení s cieľom dosiahnuť skutočne miniatúrne lekná, ktoré nebudú pre pestovanie vyžadovať väčšie vodné nádrže.  

Úspech v rozmnožovaní týchto trpaslíkov medzi leknami dosiahol výrazným zvýšením koncentrácie oxidu uhličitého a kyslíka v okolitom prostredí. Zo semien sa mu podarilo dopestovať 30 mladých jedincov, ktoré zakvitli po prvý krát v novembri 2009 a dnes ich návštevníci tejto botanickej záhrady môžu obdivovať v kolekcií lekien.

Po ročnom úsilí biológov v Kew Gardens je tento druh pripravený na návrat do prirodzeného prostredia, ak sa podarí obnoviť jeho pôvodné biotopy v Rwande.

Riaditeľ  kráľovských botanických záhrad v Kew Stephen Hopper vraví, že Kew je jedno z tých miest, ktoré ponúka nádej v čase relatívneho zániku, smutného osudu a beznádeje nad stavom prírodného prostredia, keď niektorí jednotlivci konajú v príkrom rozpore s ochranou biodiverzity.

 

Zdroj

David Adam. 2010. Smallest waterlily in the world saved from extinction – by Kew Gardens [online]. Guardian.co.uk [cit.29.5.2010].Dostupné na internete: http://www.guardian.co.uk/environment/2010/may/19/thermal-waterlily-smallest-kew-gardens