Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

dážď 7 °C
Vietor: SV 0,5 m/s

Aktualizované: 23.04.2024 23:11

História počasia

Web kamera

webkamera


Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010

Pridané: utorok, 12. október 2010 13:17

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010

8.-12.  novembra 2010

 

1.        Organizácia SAV:   Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou č. 178, 

                                             pošta Slepčany, 951 52

2.        Meno a funkcia štatutára organizácie: Ing. Peter Hoťka, PhD.

3.        Kontaktná osoba: Ing. Eva Magdinová

4.        Telefón : 037/ 633 42 11 , 0905 969 667     

           e-mail : eva.magdinova@ savba.sk

 

Deň otvorených dverí  dňa:  9. – 10. novembra 2010

 

Program dňa otvorených dverí pre študentov gymnázií, stredných odborných škôl a verejnosť:

8:00  - 10:30 hod.

·         Prednášky  pre študentov gymnázií, stredných odborných škôl a verejnosť na tému :

Zaujímavosti o cudzokrajných drevinách v zbierkach Arboréta 

Mlyňany SAV

(Ing. Marek Barta, PhD., Ing. Tomáš Bibeň)

       Arborétum Mlyňany SAV v minulosti a dnes

        (Ing. Katarína Fogadová)

„Využitie vždyzelených drevín v záhradno-architektonickej tvorbe“

(Ing. Daniela Holečková)

 

10:30  - 12:00 hod.

Odborná exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV spojená s vedomostnými kvízmi, ktoré budú vyhodnotené a odmenené (Ing. Tomáš Bibeň, Ing. Marek Barta, PhD., Ing. Peter Maňka, PhD.)

12:00  - 13:00 hod.

Ukážky možností využitia rastlinného materiálu pochádzajúceho z Arboréta Mlyňany SAV pri aranžovaní a úpravách interíérov (Ing. Daniela Holečková, Ing. Katarína Fogadová)

12:00  - 13:00 hod.

Prehliadka zbierok drevín Arboréta Mlyňany SAV s odborným výkladom po náučných chodníkoch  jednotlivých dendroexpozícií pre študentov a verejnosť.

 

Iné aktivity      -       v priebehu celého dňa

·          poradenská činnosť,

·          prehliadka priestorov kaštieľa, pamätnej izby Dr. Štefana Ambrózy – Migazziho,

·          prezentácie formou posterov,

·          prezentácie  projektov sadových úprav,

 

(Voľný vstup pre študentov a  návštevníkov arboréta).

 Študentom bude počas dňa otvorených dverí poskytnuté občerstvenie.

 

 

 

„Škola hrou“ : 11. – 12 .novembra 2010 

 

Program dňa pre žiakov ZŠ:

9:00 -  10:00  hod.

Ukážky alternatívneho spôsobu výučby prírodovedných predmetov  v učebni „ Svet stromov “ s využitímmultimediálnej techniky spojené s interaktívnymi  hrami.                        

10:00  – 11:30 hod.

Tvorivé dielne – Práca s prírodným materiálom nazbieraným priamo v parku Arboréta Mlyňany SAV. Jedná sa napr. o výrezy dreva rozličných druhov drevín (mäkké a tvrdé drevo), konáriky v bezlistom stave (striedavé a protistojné pupene), plody (suché a dužinaté, pukavé a nepukavé) a listy (jednoduché a zložité). Táto práca hravou formou prispieva k poznávaniu jednotlivých druhov drevín, k rozvíjaniu tvorivých schopností žiakov, k formovaniu ich environmentálneho povedomia a estetického cítenia. 

11:30  – 12:30 hod.

Prehliadka parku a poznávanie drevín po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV

 

(Voľný vstup pre žiakov ZŠ).

 Žiakom ZŠ  bude počas dňa otvorených dverí poskytnuté občerstvenie.

 

Fotogaléria : Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2009

Učebňa "Svet stromov"

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorivé dielne

 

 

 

 

 

 

 

Odborná exkurzia po arboréte

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floristické práce