Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 18,7 °C
Vietor: S 0,5 m/s

Aktualizované: 23.06.2024 23:27

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Daniel Kovalovský sa narodil 20. februára 1911 v Pukanci ako syn roľníka.

Vychodil známu záhradnícku školu v Eberharte (dnešné Malinovo), ktorú ukončil s výbornými výsledkami v roku 1932, začo ho riaditeľstvo školy odporučilo do funkcie samostatného záhradníka pri Štátnej hospodárskej škole v Oravskom Podzámku.

V roku 1935 bol ministerstvom poľnohospodárstva pridelený ako záhradník do Botanickej záhrady Štátnej vyššej lesníckej školy v Banskej Štiavnici. V rokoch 1937-1949 pracoval ako záhradník v Slovenskom národnom múzeu v Martine, kde je autorom projektu Botanickej záhrady v Martine a mestskej zelene.

Od roku 1948 krátko pôsobil aj ako vedúci "krasosadovníckeho" oddelenia vo vtedajšom národnom podniku Baťa v Baťovanoch (súčasné Partizánske).

Od 1. júla 1951 na základe žiadosti Povereníctva školstva v Bratislave prijal funkciu hlavného záhradníka v Arboréte Mlyňany. Jeho prínos pre ďalší rozvoj dendrozbierok Arboréta Mlyňany bol veľmi významný. Bol obdivuhodným praktikom a neustále si dopĺňal teoretické znalosti. Venoval sa najmä problematike vegetatívneho množenia viniča, heterovegetatívnemu množeniu vždyzelených dubov, ďalej množeniu gaštana jedlého a moruše čiernej. Ako vynikajúci dendrológ sa zúčastnil expedície do Číny v roku 1960, odkiaľ boli introdukované mnohé dreviny do podmienok bývalého Československa po prvýkrát v histórii.

Mal mimoriadne zásluhy na výraznom rozvoji dendroexpozícií Arboréta Mlyňany po roku 1953. Bol rešpektovaným členom komisie botanických záhrad ČSSR, viac však komunikoval verbálne, odborne publikoval veľmi sporadicky.

Zomrel 20. apríla 1985, pochovaný je vo svojom rodisku v Pukanci.