Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 28 °C
Vietor: VJV 3 m/s

Aktualizované: 19.06.2024 11:44

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Prof. PhDr. František Nábělek sa narodil 3. mája 1884 v Kroměříži, kde aj absolvoval v rokoch 1893-1901 gymnaziálne štúdiá. Následne študoval na univerzite vo Viedni, kde bol študentom Wettsteina a Wiesnera. Tu v roku 1907 ukončil štúdium rigoróznou skúškou.

V rokoch 1907-1921 pôsobil v Lipníku a a potom do roku 1939 na gymnáziu v Brne. V júni 1925 habilitoval zo systematickej botaniky na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, v roku 1934 bol menovaný mimoriadnym profesorom a v roku 1939 odchádza ako profesor na Slovenskú univerzitu do Bratislavy, kde je v roku 1940 menovaný riadnym profesorom. Po odchode do dôchodku, v roku 1950 pôsobil ako vedecký pracovník v Arboréte Mlyňany. V arboréte spracoval prvý ucelený zoznam rastlín - drevín aj bylín, ktorý publikoval v roku 1958 v práci „Květena Arboreta Mlyňany“. Je to prvá ucelená práca o stave zbierok po odchode zakladateľa arboréta, Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho. V Arboréte Mlyňany SAV pracoval do roku 1960, keď odišiel na odpočinok na Moravu.

Profesor Nábělek veľa cestoval. Podnikol početné expedície do Álp a v rokoch 1909-1910 botanizoval 21 mesiacov v oblastiach Orientu, kde študoval flóru Palestíny, Sýrie, Mezopotámie, Južnej Perzie, Kurdistanu, Arménska a Cilície. Precestoval taktiež Balkán a navštívil taktiež Poľsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Taliansko a južné Francúzsko. Počas ciest po Oriente zhromaždil asi päťtisíc herbárových položiek a asi dvetisíc fotografií, najmä z území málo botanicky prebádaných. Zhromaždený materiál spracovával nasledujúcich asi dvadsať rokov. Popritom dôkladne preštudoval orientálne herbáre, ktoré spracovali Haussknecht (Weimar), Boissier a De Candolle (Ženeva). Popísal asi 78 nových druhov. Jeho najznámejšie dielo, práca „Iter Turcico-Persicum I.-V. (1923-1929)“ je dodnes významnou pomôckou pri štúdiu flóry Orientu.

Profesor Nábělek sa zaslúžil aj o založenie Botanickej záhrady a Botanického ústavu Prírodovedeckej fakulty, kde založil bohatú knižnicu a herbár. Veľká časť jeho herbára je dnes uložená na Botanickom ústave Slovenskej akadémie vied.

František Nábělek bol v rokoch 1947-48 rektorom Slovenskej univerzity a členom viacerých odborných komisií. Zomrel 10. júna 1965 v Uherskom Hradišti.