Dr. Gejza Steinhübel sa narodil 6. októbra 1922 v Banskej Bystrici. V roku 1947 ukončil štúdium na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Ako asistent na Ústave fyziológie rastlín pôsobil v rokoch 1949-1951 u prof. Ľ. Pastýrika.

V roku 1951 bol menovaný prednostom v Arboréte Mlyňany. Založil tu a do roku 1969 viedol Oddelenie fyziológie a genetiky drevín. Venoval sa najmä štúdiu klíčenia semien, fyziológii drevín s dôrazom na vždyzelené dreviny a históriou okrasného záhradníctva. Z jeho vedeckých prác je najznámejšia monografia „Einführung in die ökologische Physiologie der Sempervirenz“ z roku 1967.

Známa je jeho populárna kniha „Arborétum Mlyňany. V minulosti a dnes“ vydaná vo vydavateľstve Slovenskej akadémie vied v roku 1957, kde na 171 stranách veľmi pútavým spôsobom podáva históriu založenia Arboréta Mlyňany a osudy jeho tvorcov až po prevzatie parkového objektu a kaštieľa Slovenskou akadémiou vied a zahájenie budovania vedeckého pracoviska.

Gejza Steinhübel zomrel 18. februára 2004.