Jozef Richtár sa narodil 19. marca 1905 v Litultoviciach blízko Opavy. Pochádzal zo skromných pomerov a celý život prežil s podlomeným zdravím.

V Arboréte Mlyňany začal pracoval ako záhradník a najprv bol pomocníkom Jozefa Mišáka. Ambrózy-Migazzi ho po svojom odchode z Arboréta Mlyňany poveril správou arboréta. V roku 1939 mu hrozil odchod zo Slovenska. Vtedajší minister školstva J. Sivák vyhovel žiadosti radových pracovníkov arboréta, ktorí ho žiadali o výnimku pre Richtára.

Jozef Richtár prežil v Arboréte Mlyňany vojnové roky a prechod frontu, keď sa nemecká posádka ubytovala v priestoroch kaštieľa a budovala opevnenia v severovýchodnej časti arboréta (od rieky Hron). Tomu padlo za obeť veľa vzácnych drevín. Mnohé dreviny, napríklad najväčšie ginko dvojlaločnaté, padli za obeť rabovaniu kaštieľa a jeho okolia obyvateľmi po prechode sovietskej armády.

Jozef Richtár zomrel v roku 23. júna 1950 v Litultoviciach.