Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 27,7 °C
Vietor: JV 3,6 m/s

Aktualizované: 19.06.2024 11:59

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Gróf Dr. Štefan Ambrózy sa narodil v Taliansku (Nizza), 5. marca 1869. Jeho rodina pochádzala z obce Tana (dnes Tanakajd) v západnom Maďarsku.

Bol absolventom strednej školy vo viedenskom Tereziáne a vyštudoval právo na univerzite vo Viedni a v Budapešti. O botaniku sa zaujímal od mladosti a jeho celoživotným záujmom sa stali vždyzelené dreviny, ktoré študoval v ich prirodzených podmienkach mediteránu, kde často cestoval.

V roku 1892 sa ako 23 ročný oženil s Antóniou Migazzi zo Zlatých Moraviec, po ktorej prevzal prímenie. Ambrózy-Migazzi získal časť mlynianskeho veľkostatku (Malonya), ku ktorému prikúpil od grófa Révaya z Tajnej dubovo-hrabový les pri obci Vieska nad Žitavou. Na základe početného sortimetu vždyzelených drevín pochádzajúcich z významných európskych škôlkárskych firiem ako napríklad Rovelli, Hesse, Peter Smith, G.Arends, Simon Louis, Veitch, Späth, Barbier, a G.D.Böhlje vybudoval Arborétum Mlyňany, ktoré bolo zakrátko po svojom vzniku považované za prvý vždyzelený parkový objekt v podmienkach Strednej Európy. Pri budovaní zbierok drevín sa spolupodieľal Jozef Mišák, ktorý bol v Arboréte Mlyňany hlavným záhradníkom. 

Ambrózy-Migazzi udržiaval kontakty s významnými osobnosťami politického života v Európe a taktiež s mnohými botanikmi-dendrológmi, s ktorými konzultoval svoje plány v Arboréte Mlyňany (C. K. Schneider, A. Silva-Tarouca, Hozeau de Lehaie, Moesz, Polgár, Gáyer, Rédl). Po celý svoj život bol významným propagátorom introdukcie vždyzelených drevín do podmienok Strednej Európy a stupňovitej introdukcie cudzokrajných drevín. Jeho myšlienky sa však často stretali s nepochopením. Myšlienky vybudovať ucelený vždyzelený parkový objekt sa do konca života nevzdal, dokonca zamýšľal presadiť ideu masových výsadieb vždyzelených drevín do extravilánov miest a obcí.

V roku 1914 z Arboréta Mlyňany odišiel do Tane. Neďaleko odtiaľ založil Arborétum Jeli, kde sa pokúsil takisto uplatniť niektoré svoje záhradnícke postupy.

Ambrózy-Migazzi zomrel 31. augusta 1933 v dedine Tana. Na kaštieli v Arboréte Mlyňany ako aj na jeho hrobe pri Arboréte Jeli je umiestnené jeho heslo Semper Vireo s listom cezmíny ostrolistej.