Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 2,3 °C
Vietor: VSV 0,5 m/s

Aktualizované: 25.02.2021 03:21

História počasia

Web kamera

webkamera


Ambrózyho semper vireo park

Začiatok budovania - 1892 (v podraste dubovo-hrabového lesa)

Rozloha - cca 40 ha

Charakteristika dendroexpozícií

  • snaha o sústredenie čo možno najväčšieho počtu taxónov vždyzelených drevín bez ohľadu na ich fytogeografické rozšírenie
  • doplnenie dendroexpozícií o atraktívne opadavé dreviny pre oživenie dendroexpozícií 
  • pamätné stromy dubov cerových, dubov letných a hrabov obyčajných ako pozostatok pôvodného lesného porastu - vek približne 150-200 rokov
  • približne 100 ročné jedince borievky virgínskej, tuji riasnatej, tuji západnej, cyprušteka Lawsonovho, kryptomérie japonskej, ostrolistca čínskeho, sekvojovca mamutieho, borovice ťažkej, borovice lesnej, borovice čiernej, jedle nordmannovej, smreka obyčajného, smreka východného a tisu obyčajného
  • v podraste staré jedince cezmíny ostrolistej, pierisu japonského, zemolezu Henryho, kaliny Burkwoodovej a kaliny vráskavolistej

Značenie Náučného chodníka Ambrózyho Semper vireo parkom - červená farba

Dĺžka trvania prechádzky popri náučnom chodníku - cca 60 minút

Stanovište č.1 – Pri kaštieli Arboréta Mlyňany SAV

Stanovište č.2 – Pri Ambrózyho skalke

Stanovište č.3 – Pri magnólii vŕbolistej na Ambrózyho ceste

Stanovište č.4 – Pri dube celokrajnom na Vozovej ceste

Stanovište č.5 – Pri tisovci dvojradovom na Anglickej ceste

Stanovište č.6 – Pri sekvojovci mamuťom na Strednej ceste

Stanovište č.7 – Pri skupine smreka východného na Širokej ceste

Stanovište č.8 – Pri borovici Bungeho na Tajňanskej ceste

Stanovište č.9 – Pri poraste borovice čiernej

Stanovište č.10 – Pri dube cerovom, pri levoch

 

 

Stanovište č.1 – Pri kaštieli Arboréta Mlyňany SAV

  

 

Stanovište č.2 – Pri Ambrózyho skalke

 

Stanovište č.3 – Pri magnólii vŕbolistej na Ambrózyho ceste

 

Stanovište č.4 – Pri dube celokrajnom na Vozovej ceste

 

Stanovište č.5 – Pri tisovci dvojradovom na Anglickej ceste

 

Stanovište č.6 – Pri sekvojovci mamuťom na Strednej ceste

 

Stanovište č.7 – Pri skupine smreka východného na Širokej ceste

 

Stanovište č.8 – Pri borovici Bungeho na Tajňanskej ceste

 

Stanovište č.9 – Pri poraste borovice čiernej

 

Stanovište č.10 – Pri dube cerovom, pri levoch