Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 7,3 °C
Vietor: VJV 1,4 m/s

Aktualizované: 23.04.2024 22:06

História počasia

Web kamera

webkamera


 

Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied

v spolupráci s

Občianskym združením Priateľ Arboréta Mlyňany

 a

Krajským osvetovým strediskom v Nitre

vyhlasuje

fotografickú súťaž pre amatérskych fotografov

„Krásy Arboréta Mlyňany SAV vo fotoobjektíve“

Cieľ súťaže

Cieľom fotografickej súťaže je zviditeľniť Arborétum Mlyňany SAV ako významný stredoeurópsky dendrologický objekt a upevniť vzťah návštevníkov k jeho histórii a zhromaždeným zbierkam drevín.

Kategórie

1. kategória: autori do 18 rokov

2. kategória: autori nad 18 rokov

Dôležité termíny

Dátum vyhlásenia súťaže je 13. máj 2011  a dátum uzávierky je 28. február 2012.

Uzávierka fotosúťaže bola presunutá na 31. marca 2012.

Do fotografickej súťaže budú zaradené všetky fotografie odoslané do dátumu uzávierky (s poštovou pečiatkou s najneskorším dátumom 28. 2. 2012). Verejné vyhodnotenie fotografickej súťaže sa uskutoční v máji 2012 počas osláv 120. výročia založenia Arboréta Mlyňany.

Pravidlá súťaže

1. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

2. Každý súťažiaci môže prihlásiť do súťaže  najviac 3 čiernobiele a 3 farebné fotografie, na ktoré má výhradné autorské práva. Fotografie vo formáte 30 x 40 cm je potrebné zaslať poštou na adresu: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany, alebo priniesť osobne na vrátnicu arboréta. Na obálku je potrebné uviesť heslo: „FOTOSÚŤAŽ“.

Vyhlasovateľ fotosúťaže bude akceptovať tiež formát fotografií s rozmermi 20 x 30 cm.

3. Na rube každej fotografie musí byť uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, rok vzniku fotografie, súťažná kategória a súťažná téma, telefónne číslo, prípadne e-mail.

4. K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku. Prihlášku nájdete tu (prihlaska.rtf, 66,4kB), alebo si ju môžete prevziať osobne na vrátnici arboréta.

5. Všetky prihlásené fotografie budú posudzované odbornou porotou a v každej kategórii budú vyhodnotené a odmenené 3 fotografie. Autorov víťazných fotografií organizátor vyrozumie telefonicky, e-mailom alebo poštou.

6. Najzaujímavejšie fotografie budú vystavené v priestoroch kaštieľa a víťazi budú pozvaní na Ambrózyho dni 2012, na slávnostné otvorenie sezóny v roku, kedy si Arborétum Mlyňany pripomenie 120. výročie svojho založenia.

7. Fotografie zaslané do súťaže sa nevracajú a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na ich ďalšie použitie v rámci propagačných aktivít.

 

Pri príležitosti 120. výročia založenia Arboréta Mlyňany súčasne vyhlasujeme mimoriadnu tému fotografickej súťaže

 „Arborétum Mlyňany SAV v dobovej fotografii“

do ktorej sa môžu prihlásiť vlastníci historických fotografií zachytávajúcich zaujímavé momenty vývoja Arboréta Mlyňany od jeho vzniku a takto sa podeliť so všetkými milovníkmi arboréta o možno úplne zabudnuté artefakty.

Fotografie s vyplnenou prihláškou je potrebné poslať poštou na adresu: Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany, alebo naskenované fotografie pošlite e-mailom na adresu E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. . Do predmetu e-mailu alebo na obálku napíšte heslo: „HISTORICKÁ FOTOGRAFIA“. Najzaujímavejšie historické fotografie budú taktiež odmenené vecnými cenami. Po ukončení súťaže môže vlastník historické fotografie darovať inštitúcii, alebo mu budú tieto na požiadanie vrátené.

Ceny v hodnote 2000 € do súťaže venovala spoločnosť Euronics TPD.

Kontakt:

Arborétum Mlyňany SAV, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany  

e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Kontaktná osoba: Sylvia Straková, tel. 0915 771 870