Meteorologická stanica Arborétum Mlyňany SAV

(Meranie atmosférických zrážok o 07:00 LSEČ) 

 

Štvrtok 22. august 2019

 

                                                    

Od 1.augusta 2019 do 21. augusta 2019 spadlo v Arboréte Mlyňany SAV spolu 33,2 mm zrážok.

Od začiatku roka 2019 spadlo v Arboréte Mlyňany SAV spolu 354,1 mm zrážok.