Meteorologická stanica Arborétum Mlyňany SAV

(Meranie atmosférických zrážok o 07:00 SEČ) 

 

Streda 22. január 2020

 

                                                    

Od 1. januára 2020 do 21. januára 2020 spadlo v Arboréte Mlyňany SAV spolu 3,2 mm zrážok.

Od začiatku roka 2020 spadlo v Arboréte Mlyňany SAV spolu 3,2 mm zrážok.