Otváracie hodiny a vstupné

Návštevné  dni

Od 26.10. do 31.3.

Pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok 8.00 - 17.00 hod.

Od 1.4. do 25.10.

Pondelok - piatok 7.00 - 18.00 hod.
Sobota, nedeľa, sviatok 8:00 - 18.00 hod

Pre bližšie informácie volajte: 037/6334211

POZOR ZMENA (cenník platný od 30. 07. 2022)

CENNÍK 

 VSTUPNÉ

Deti do 6 rokov   0,00 €  
Deti a žiaci základných škôl (od 6 do 15 rokov) 2,00 €  
Študenti (do 25 rokov), dôchodcovia (od 62 rokov)   3,00 €  
Dospelí 4,50 €  
Organizované zájazdy pre deti ZŠ   1,50 €  
Organizované zájazdy pre študentov stredných a vysokých škôl 2,00 €  
Organizované zájazdy dôchodcovia (skupina 20 osôb nad 62 rokov) 2,00 €  
Výučbový program pre ZŠ a centrá voľného času (cena/1žiak)  2,50 €  

 

 ZĽAVY

ZŤP -50% zo vstupného
ZŤP- S so sprievodcom 2,00 €
Návštevníci informačného a tréningového centra Mochovce  -50% zo vstupného
Členovia občianskeho združenia "Priateľ Arboréta Mlyňany"  0,00 €
Obyvatelia obcí Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany (na preukaz totožnosti)  0,00 €

 

 SLUŽBY

Odborný výklad:  
1 hodina sprevádzania v slovenskom jazyku v pracovných dňoch 15,00 €
1 hodina sprevádzania v anglickom jazyku v pracovných dňoch  20,00 €
1 hodina sprevádzania v slovenskom jazyku v sobotu, nedeľu a vo sviatok 25,00 €
1 hodina sprevádzania v anglickom jazyku v sobotu. nedeľu a vo sviatok 35,00 €

Bližšie informácie o sprievodcovských službách

 

Parkovné

Osobný automobil                                                                                        0,00 €  
Autobus 10,00 €  

Ostatné služby

Svadobné a rodinné fotenie                                                                       35,00 €

Dodatok k vstupnému:

Sprievodca nezodpovedá za deti počas prehliadky a výučbového programu.

Pedagogický dozor: Jeden pedagóg na 20 detí má vstup zdarma.

 

PRI UPLATNENÍ ZĽAVY JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ SA PLATNÝM PREUKAZOM !

Možnosť platby v hotovosti, alebo prevodným príkazom.

Nie je možné platiť platobnou kartou!

Zľavy vstupného mimo cenníka neposkytujeme!

Kultúrne poukazy u nás neplatia.

Pedagogický dozor je povinný sprevádzať skupinu počas celej návštevy Arboréta Mlyňany SAV.