Sprievodcovské služby

Sprievodcovské služby po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku. Tieto služby je potrebné rezervovať minimálne 5 pracovných dní  vopred.  V prípade požiadavky na sprievodcovské služby v mesiacoch máj a jún je potrebné rezervovať si termín minimálne 10 pracovných dní vopred. Požiadavky pre výklad v anglickom jazyku a výklad pre špecialistov a vedeckých pracovníkov je nutné rezervovať minimálne 14 pracovných dní vopred, v opačnom prípade organizácia nemusí zaručiť zabezpečenie sprievodcovských služieb. Voľné termíny na sprievodcovské služby nájdete nižšie vo formulári Objednanie sprevádzania.

Základný poplatok za sprievodcovské služby v trvaní 60 minút je spoplatnený poplatkom 15,00€ počas pracovných dní. Základný poplatok za sprievodcovské služby v trvaní 60 minút je spoplatnený poplatkom 25,00€ počas soboty (platí od 30.07.2022).

Základný poplatok za sprievodcovské služby v anglickom jazyku v trvaní 60 minút je spoplatnený poplatkom 20,00€ počas pracovných dní. Základný poplatok za sprievodcovské služby v anglickom jazyku v trvaní 60 minút je spoplatnený poplatkom 35,00€ počas soboty (platí od 30.07.2022).

Cena za túto službu závisí od počtu osôb, konkrétnej aktivity, pripravovaných podujatí a pod.

Pre jedno sprevádzanie sa ráta maximálne s počtom do 25 osôb.

Sprievodcovské služby sa poskytujú počas pracovných dní v čase medzi 8.00 až 15.00 hod., pričom posledný vstup do parku so sprievodcom je najneskôr o 13:30 hod..

Sprievodcovské služby sa poskytujú počas sobôt vo vopred stanovených termínoch a v určenom čase.

Stanovište sprievodcu je pred kaštieľom Arboréta Mlyňany SAV resp. pri vrátnici - podľa dohody.

Platba v hotovosti v termíne, pred dohodnutou prehliadkou (po predbežnej dohode aj bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry).

Rezerváciu je možné zabezpečovať elektronicky, telefonicky, písomne, e- mailom, faxom alebo osobne na Referáte služieb verejnosti alebo na vrátnici.
č. tel.:  037/633 42 11
    mobil: 0911 520 617
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.
osobne: Referát služieb verejnosti

Písomné objednávky možno zaslať na adresu:

Arborétum Mlyňany SAV
Vieska nad Žitavou č. 178
951 52  Slepčany

AKTUÁLNE NIE JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO FORMULÁRA.

Objednanie sprevádzania

Položky označené * sú povinné.
Sprevádzanie

Zadajte dátum a čas pre objednanie spevádzania

Zadajte počet ľudí, ktorí sa zúčastnia sprevádzania.

Zadajte odkaz pre nás alebo spresnite vašu objednávku.

Kontaktné informácie

Zadajte názov vašej organizácie alebo firmy.

Zadajte vaše meno alebo meno kontaktnej osoby.

Zadajte telefónne číslo, na ktorom overíme vašu objednávku.

Zadajte vašu e-mailovú adresu.

Čakajte, prosím!