Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 20,5 °C
Vietor: S 0,2 m/s

Aktualizované: 15.07.2024 01:01

História počasia

Web kamera

webkamera


Iné aktivity Arboréta Mlyňany SAV

Medzi najvýznamnejšie akcie usporiadané  pre verejnosť patria:

  • Ambrózyho dni – v mesiaci máj
  • Deň detí - v mesiaci jún
  • Cesta rozprávkovým parkom - v mesiaci august
  • Dni otvorených dverí v Arboréte Mlyňany SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku - mesiaci november
  • Tvorivé dielne -  počas celého roka
  • Výučba  biologicko – ekologických predmetov s využitím multimediálnej techniky spojenej s interaktívnymi hrami  -  počas celého roka
  • Odborné prednášky usporiadané pre odbornú a laickú verejnosť - -  počas celého roka ( časový harmonogram a tematické zameranie pripravujeme)

Ambrózyho dni

Cieľom podujatia „Ambrózyho dni“ je

  • spomienka na zakladateľa Arboréta Mlyňany, grófa Dr. Štefana Ambózy – Migazziho
  • prezentácia činnosti a zbierok Arboréta Mlyňany SAV
  • podpora záujmu verejnosti o dianie v Arboréte Mlyňany SAV  - o vedeckú činnosť, výchovno- vzdelávaciu činnosť a možnosti oddychu


  Hry detí pred kaštieľom


Návštevníci arboréta na ploche Severnej Ameriky

 

Deň detí v Arboréte Mlyňany SAV

Deň detí v Arboréte Mlyňany SAV je deň plný zábavy a smiechu, ktorý pre Vás pripravujeme pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí. Vezmite svoje deti na čerstvý vzduch do čarovného parku Arboréta Mlyňany SAV , kde pre Vás pripravíme zaujímavý program pre každú vekovú kategóriu.


 

Cesta rozprávkovým parkom

Podujatie charakterizuje prechádzka plná zábavy, hier a smiechu, na ktorej môžu deti stretnúť rôzne rozprávkové bytosti a spoznať krásne zákutia parku hravou formou.

 

Dni otvorených dverí v Arboréte Mlyňany SAV

V rámci Týždňa vedy a techniky sa každoročne koná podujatie pod názvom Dni otvorených dverí v Arboréte Mlyňany SAV. Pri tejto príležitosti organizácia pripravuje pre stredné školy, gymnáziá, odborné prednášky, odborné exkurzie spojené so súťažami, vedomostnými kvízmi s cieľom zvýšiť záujem mladej generácie o prírodovedné disciplíny,  pestovania vždyzelených drevín, možnosti ich využitia v záhradnej a krajinárskej tvorbe.


Odborné prednášky

Výučba  biologicko – ekologických predmetov

Pre žiakov základných škôl AM SAV pripravuje výučbu  biologicko – ekologických predmetov s využitím multimediálnej techniky spojenej s interaktívnymi hrami.


Učebňa

Tvorivé dielne

Okrem toho žiaci základných škôl majú možnosť pracovať v Tvorivých dielňach, kde spoznávajú  zaujímavé listy a plody drevín Arboréta Mlyňany SAV,  pracujú s rastlinným materiálom a zoznamujú sa s praktickými
ukážkami aranžovania ikeban tematicky zameraných na rôzne slávnostné príležitosti a výzdoby interiérov.Tvorivé dielne


Aranžovanie rastlín

Náplňou Tvorivých dielní Arboréta Mlyňany SAV  bude činnosť zameraná na aktivizáciu a tvorivosť žiakov rôznych vekových skupín, pričom budeme klásť dôraz na tvorivý proces odhaľovania a rozvíjania osobnosti v súčasných edukačných procesoch. Časový harmonogram bude stanovený podľa počtu a veku záujemcov.