Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 28,7 °C
Vietor: VJV 3,5 m/s

Aktualizované: 19.06.2024 13:14

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Knižnica Arboréta Mlyňany SAV

Knižnica Arboréta Mlyňany SAV je úzko špecializovaná knižnica zameraná na problematiku dendrológie a dendrobiológie.

V súčasnosti je začlenená pod Referát služieb verejnosti Arboréta Mlyňany SAV a je súčasťou knižnično-informačnej siete Slovenskej akadémie vied.  

Knižničný fond, pozostávajúci približne z osemtisíc knižných jednotiek v slovenskom, anglickom, nemeckom a tiež v ruskom jazyku, je uložený podľa prírastkových čísiel. Periodiká sú uložené podľa názvu a následne chronologicky usporiadané. Jednotlivé tituly je možné vypožičať si po prihlásení sa za čitateľa knižnice na jeden mesiac alebo prezenčne v priestoroch knižnice.

Pre základnú orientáciu v knižničnom fonde slúži čitateľom lístkový menný katalóg. Novšia literatúra zakúpená po roku 2000 je spracovaná aj v elektronickej forme v systéme ARL (Advanced Rapid Library), ktorým sú prepojené knižnice v rámci Slovenskej akadémie vied. Staršie publikácie sa taktiež postupne spracúvajú do elektronického katalógu, v ktorom sa nachádzajú knižné tituly ústavov SAV. Tento online katalóg je prístupný cez internetovú stránku Ústrednej knižnice SAV.

Knižničný fond využívajú predovšetkým zamestnanci Arboréta Mlyňany SAV, vedeckí pracovníci z Ústavu ekológie lesa SAV, Ústavu genetiky a biotechnológie rastlín SAV, ale taktiež študenti prírodovedných a záhradníckych odborov, najmä Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Knižnicu je možné navštíviť v pracovných dňoch po dohode s jej pracovníčkou.

 

Kontakt na pracovníčku knižnice:

Ing. Estera Zahradníková

E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

0911 217 384

037/633 42 11