Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 17,8 °C
Vietor: V 1,5 m/s

Aktualizované: 24.05.2024 19:37

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Arborétum Mlyňany SAV ponúka program pre všetky druhy a typy škôl a univerzít. Výučbové aktivity sú zamerané najmä na zvýšenie záujmu o prírodu a doplnkové vzdelávanie v biologických a ekologických disciplínach.

Vzdelávacie aktivity sú rozdelené podľa druhu a typu škôl nasledovne:

1. Pre stredné školy a širokú verejnosť dávame do pozornosti odborné prednášky, ktoré pripravili pracovníci Oddelenia dendrobiológie AM SAV z oblasti dendrológie, sadovníctva, fyziológie, genetiky a ochrany drevín.

Zoznam ponúkaných prednášok:

Parky a arboréta (Ing. Peter Hoťka, PhD.)

Ruža - kráľovná kvetín (Ing. Peter Hoťka, PhD.)

Klimatická zmena a rastliny (Ing. Peter Hoťka, PhD.)

Rozmnožovanie okrasných rastlín metódou in vitro (Ing. Jana Konôpková, PhD.)

Liečivá sila okrasných rastlín (Ing. Jana Konôpková, PhD.)

 

2. Pre základné školy a centrá voľného času ponúkame výučbový program pozostávajúci z troch častí:

  učebňa „Svet stromov“ – počítačová učebňa s interaktívnymi hrami,

učebňa „Tvorivá dielňa“ – výtvarné práce s prírodným materiálom,

    prehliadka parku prechádzka náučnými chodníkmi so sprievodcom.

Tento systém umožňuje zapojiť do výučbového procesu celú triedu a podľa počtu žiakov ju rozdeliť na skupiny, ktoré sa budú meniť v učebniach a prehliadku parku absolvujú samostatne alebo spolu.

Poplatok za výučbový program trvajúci v priemere 3 hodiny je od 30.07.2022 vo výške 2,50 € za žiaka.

Výučbový program sa poskytuje počas pracovných dní medzi 8.00 až 14.00 hod..


Počítačová učebňa "Svet stromov"

Výučba prebieha formou interaktívnych počítačových hier v štyroch moduloch výučby podľa veku žiakov. Interaktívne hry tematicky vychádzajú z učebných osnov predmetov prírodovedy a biológie základných škôl. Prvý modul je určený pre žiakov 1. až 3. ročníka, obsahuje hry zamerané na zmeny v prírode priebehu ročných období. Hry v druhom module pre žiakov 4. až 6. ročníka učia deti rozlišovať základné druhy drevín, typy koreňových sústav a predstavujú vybrané cudzokrajné dreviny. Tretí a štvrtý modul sú ručené pre žiakov 7. až 9. ročníka a sú zamerané na genetiku rastlín a životné prostredie. Interaktívne hry prebiehajú netradičným a zábavným spôsobom.

  

 

Pravidla pouzivania vypoctovej techniky v pocitacovej ucebni Svet stromov

 

V súčasnosti ako alternatívu k počítačovej učebni "Svet stromov" ponúkame tiež pre žiakov 7. až 9. ročníka aj možnosť naprojektovať si návrh vlastnej okrasnej záhrady, prípadne balkónu za pomoci našej záhradnej a krajinnej architektky.

Učebňa "Tvorivá dielňa"

Činnosť žiakov v Tvorivej dielni je praktickým doplnkom výučbového procesu. Žiaci pracujú s rastlinným materiálom ako listy, plody, semená, pochádzajúcim priamo z parku Arboréta Mlyňany SAV, z ktorého vytvárajú postavičky, pestré výkresy a pod.. Hlavným prínosom je poznávanie drevín domácich aj cudzokrajných, ich rozmanitosti a rôzne využitie.

  

Práce žiakov

 

Prehliadka parku so sprievodcom

Exkurzia po náučných chodníkoch spojená s odborným výkladom je súčasťou každej výučby realizovanej v Arboréte Mlyňany SAV. Je zameraná najmä na poznávanie drevín a budovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Žiaci a študenti majú možnosť overiť si priamo v teréne získané poznatky formou krátkych vedomostných kvízov.

 

KOMUNIKÁCIA

Prihlasovanie na odborné prednášky je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky dva týždne vopred!

Prihlasovanie do výučbového programu je možné prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky  týždeň vopred!

 

KONTAKT

Mária Pavlatovská

Tel: 037/6334211

Mobil: 0911 520 617

E-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.