Zoznam pracovníkov oddelenia

Ing. Peter Ferus, PhD.
Samostatný vedecký pracovník
Ing. Jana Konôpková, PhD.  
Samostatný vedecký pracovník
Ing. Jaroslav Michalko, PhD.
Samostatný vedecký pracovník
Mgr. Dominika Bošiaková  
Vedecký asistent
Mgr. Silvia Turčeková  
Technický pracovník