Drobné terénne úpravy

Veľmi dôležitým krokom je úprava terénu.

Terénnymi  úpravami riešime:

  • priame prepojenie domu a záhrady v úrovni terénu
  • sprostredkované prepojenie prostredníctvom terasy,

Najrozšírenejšími spôsobmi sú:

  • vytvorenie kamenného  múrika spojeného  betónom,
  • múrika z betónových tvaroviek
  • múrika z tehál, ukladaných na väzbu.

Palisádu tvoria hotové prvky v tvare valcov, hranolov, podvalov a dosiek, ktoré sa len kladú vedľa seba. Ako materiál sa používame prírodný kameň, a drevo.