Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 18,4 °C
Vietor: V 1,5 m/s

Aktualizované: 24.05.2024 19:12

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Ako sa stať členom

Členom združenia môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia a uhradí členský ročný príspevok vo výške 10,- €. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné.
Členstvo v občianskom združení vzniká vyplnením  písomnej prihlášky, jej odoslaním na adresu združenia a schválením žiadosti Predsedníctvom združenia.

Formy členstva

a) riadny člen
Riadne členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky žiadateľa Predsedníctvom združenia a uhradenia ročného členského príspevku, ktorého výšku každoročne schvaľuje Valné zhromaždenie.

b) podporný člen
Podporné členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky žiadateľa Predsedníctvom združenia, v ktorej žiadateľ uvedie svoj návrh formy podpory združenia. Podporný člen združenia sa nemusí aktívne podieľať na činnosti združenia a nemusí uhrádzať ročný členský príspevok. Je však povinný do prihlášky uviesť formu podpory združenia, ktorú aj musí počas členstva napĺňať podľa svojich schopností a možností. Podporný člen môže využívať všetky práva riadnych členov okrem práva voliť a byť volený do funkcií združenia.

c) čestný člen
Čestné členstvo vzniká prijatím návrhu Predsedníctva združenia Valným zhromaždením. Za čestného člena združenia môže byť prijatá iba osobnosť, ktorá v podstatnej miere prispela k napĺňaniu cieľov združenia.čestný člen združenia podobne ako podporný člen sa nemusí aktívne podieľať na činnosti združenie, môže využívať všetky práva riadnych členov okrem práva voliť a byť volený do funkcií združenia.

Každý evidovaný člen združenia dostane členský preukaz, ktorý potvrdzuje jeho členstvo v združení.