Prečo sa stať členom združenia?

Členovia občianskeho združenia Priateľ Arboréta Mlyňany:

  • sa môžu spolupodielať pri budovaní nových a rozvíjaní existujúcich zbierok drevín arboréta
  • môžu pomáhať pri propagácii a šírení dobrého mena arboréta
  • pomáhať pri zvyšovaní záujmu verejnosti o dianie v arboréte
  • môžu celoročne využívať voľný vstup do arboréta (preukázaním sa platným preukazom člena OZ)
  • môžu využívať ďalšie výhody plynúce z členstva v OZ