Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 18,9 °C
Vietor: V 3,1 m/s

Aktualizované: 24.05.2024 18:07

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

10. 05. 2014

V Arboréte Mlyňany SAV sa stretli Priatelia zo záhrady a zorganizovali akciu pod názvom ,,V Arboréte Mlyňany aktívne a zdravo,,. Viac informácií...


31. 05. 2012

Vyhodnotenie literárnej súťaže.

Odborná porota v zložení:
PaedDr. Helena Balková (ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany)
Mgr. Andrej Moravčík (ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany)
Mgr.  Jana Parayová (ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany)

vyhodnotila všetky práce prihlásené do literárnej súťaže a vybrala najlepšie z nich v 2 kategóriách. Výsledky si môžete pozrieť tu.

Výhercom srdečne blahoželáme!


29. 05. 2012

V detskej výtvarnej súťaži "Arborétum Mlyňany mojimi očami 1892-2012, 120. výročie založenia" organizovanej občianskym združením už poznáme víťazov.

Porota v zložení:

Sylvia Straková (Predsedkyňa OZ Priateľ Arboréta Mlyňany)
Ing. Vieroslava Farkašovská (Členka Predsedníctva OZ Priateľ Arboréta Mlyňany)
Ing. Marek Barta, PhD. (Člen Predsedníctva OZ Priateľ Arboréta Mlyňany)
Pavol Kratka (Pracovník Arboréta Mlyňany SAV)

vybrala z 281výtvarných prác 3 víťazov z každej súťažnej kategórie. Víťazné práce si môžete pozrieť tu.

Výhercom srdečne blahoželáme!


04. 01. 2012

Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany v spolupráci s Arborétom Mlyňany SAV vyhlasuje 1. ročník detskej výtvarnej súťaže Arborétum Mlyňany mojimi očami 1892-2012, 120. výročie založenia. Súťaž prebieha od 1. apríla do 15. mája 2012. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 3. júna 2012 pri príležitosti osláv Dňa detí v Arboréte Mlyňany SAV. Bližšie informácie a pravidlá súťaže si môžete prečítať tu.


23.01. 2012

Predsedníctvo OZ Priateľ Arboréta Mlyňany pozýva všetkých členov OZ na 2. valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 30.01. 2012 (pondelok) so začiatkom o 15.00 v priestoroch Zeleného salónika v kaštieli Arboréta Mlyňany SAV.

Pozvánku možno stiahnuť tu.


12. 12. 2011

Občianske združenie získalo vecný dar (LCD televízor SONY) od firmy Foxconn spol. s r. o.  v Nitre na podporu projektu: Podpora výučby dendrológie audiovizuálnou technikou v Arboréte Mlyňany SAV. Viac informácií...


19. 11. 2011

v Arboréte Mlyňany SAV uskutočnila brigáda členov občianskeho združenia "Priateľ Arboréta Mlyňany" a ich rodinných príslušníkov. Viac informácií...


13. 10. 2011

Občianske združenie "Priateľ Arboréta Mlyňany" bolo zaregistrované do registra prijímateľov 2% z daní pre rok 2011. Podrobnosti nájdete v Notárskom centrálnom registry.


21. 04. 2011

Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany SAV v spolupráci s Arborétom Mlyňany SAV pripravilo pre pestovateľov a milovníkov ruží brožúru, v ktorej sa môžete dozvedieť všetky dôležité informácie o najvýznamnejších chorobách a škodcoch ruží.  Pestovatelia tam nájdu podrobný opis chorôb a škodcov, symptómy poškodenia ruží a možnosti ich ochrany. Cena brožúry je iba 1.50 € a záujemcovia si ju môžu zakúpiť na vrátnici alebo v predajni okrasných drevín Arboréta Mlyňany SAV.

Náhľad obsahu brožúry (Ruze_preview.pdf, 1669 kB).

 


09.04. 2011

Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany

v spolupráci s

Arborétom Mlyňany SAV

vyhlasuje detskú výtvarnú súťaž

"Arborétum Mlyňany mojimi očami"

 

Cieľ súťaže

Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je dať deťom možnosť vyjadriť svoj vzťah k arborétu, stromom a prírode použitím najrôznejších výtvarných techník.
 

Kategórie

1. kategória predškoláci (deti materských škôl)
2. kategória mladší žiaci (žiaci I. – IV. ročníka ZŠ)
3. kategória starší žiaci (žiaci V. – IX. ročníka ZŠ)
 

Termín konania výtvarnej súťaže

Dátum vyhlásenia výtvarnej súťaže je 18. apríl 2011, dátum uzávierky je 20. máj 2011. Do výtvarnej súťaže budú zaradené všetky práce odoslané do dátumu uzávierky (s poštovou pečiatkou s najneskorším dátum 20. máj 2011). Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční pri príležitosti osláv Dňa detí v Arboréte Mlyňany SAV.
 

Pravidlá výtvarnej súťaže

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte A4, ktoré sú výtvarným vyjadrením témy súťaže.
Každá škola môže do výtvarnej súťaže prihlásiť práce všetkých svojich žiakov. Jeden autor môže poslať do súťaže najviac jednu súťažnú prácu.
Na zadnú stranu práce treba napísať meno a priezvisko autora, názov a adresu školy, triedu, kategóriu a pár viet o sebe.
Výtvarné práce bude v jednotlivých kategóriách hodnotiť odborná porota. V rámci každej súťažnej kategórie, porota udelí vecné ceny súťažiacim, ktorých výtvarné práce sa umiestnia na prvých troch miestach v danej kategórii.Zároveň triedy výhercov získajú zdarma celodenný vstup do Arboréta Mlyňany SAV, ktorého súčasťou bude odborný sprievod po arboréte a tiež možnosť zúčastniť sa alternatívneho výučbového procesu v učebni „Svet stromov“ a v hravých dielňach arboréta.
Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nevracajú a vyhlasovateľ výtvarnej súťaže si vyhradzuje právo na ďalšie používanie zaslaných prác.
Práce všetkých zúčastnených budú uverejnené na internetovej stránke Arboréta Mlyňany SAV a zároveň sa pri príležitosti osláv Dňa detí uskutoční Výstava výtvarných prác vo vstupnej hale kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV.
 

Výtvarné práce žiakov zašlite na adresu:
OZ Priateľ Arboréta Mlyňany
Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Na obálku napíšte heslo „VÝTVARNÁ SÚŤAŽ“
 

Kontaktná osoba:
Sylvia Straková – predsedníčka OZ Priateľ Arboréta Mlyňany
mobil: 0915 771 870
e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. , E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Štatút a podmienky súťaže si môžete stiahnuť v PDF (589,7kB).


08.03. 2011

Na 1. valnom zhromaždení OZ, ktoré sa konalo 28.02. 2011 o 15.00 v Zelenom salóniku kaštieľa AM SAV, predsedníctvo zúčastnených členov informovalo o činnosti a hospodárení OZ za rok 2010. Zápisnicu zo zasadnutia Valného zhromaždenia si môžete stiahnuť tu.

Ku dňu 28. 02. 2011 eviduje OZ vo svojich radoch 28 riadnych členov a 1 podporného člena.

 


07. 02. 2011

Predsedníctvo OZ Priateľ Arboréta Mlyňany pozýva všetkých členov OZ na 1. valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 28.02. 2011 (pondelok) so začiatkom o 15.00 v priestoroch Zeleného salónika v kaštieli Arboréta Mlyňany SAV.

Pozvánku možno stiahnuť tu.

 


22. 09. 2010

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení prítomní členovia OZ uznesením č. 1/2010 schválili stanovy OZ. Do funkcie boli zvolení členovia Predsedníctva a obsadená bola tiež funkcia Revízora združenia (uznesenie č. 2/2010). Členovia OZ sa uzniesli na výške ročného členského príspevku pre riadnych členov OZ vo výške 10,- € (uznesenie č. 3/2010). Predsedkyňa združenia informovala Valné zhromaždenie o predbežnom pláne činnosti na obdobie 10/2010-12/2011. Zápisnicu zo zasadnutia Valného zhromaždenia možno stiahnuť tu.

Ku dňu 22. 09. 2010 OZ Priateľ Arboréta Mlyňany eviduje 24 riadnych členov a 1 podporného člena.