Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

jasno 28,1 °C
Vietor: V 3 m/s

Aktualizované: 19.06.2024 12:14

História počasia

Web kamera

webkamera

Aktuality

RSS

Poslanie a ciele

Hlavným poslaním a cieľmi občianskeho združenia „Priateľ Arboréta Mlyňany“ je:

  1. podpora budovania dendrozbierok Arboréta Mlyňany SAV (ďalej len arboréta),
  2. posilnenie postavenia a šírenie dobrého mena arboréta na Slovensku i v zahraničí,
  3. podpora propagácie aktivít arboréta na Slovensku i v zahraničí,
  4. rozvíjanie partnerských vzťahov arboréta s inými botanickými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí,
  5. vytváranie podmienok na zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v arboréte,
  6. všeobecná podpora celoročnej atraktivity organizácie (napr. ponuka odborných prednášok, organizovanie kurzov a školení, exkurzií, workshopov, výstav a pod),
  7. podpora ľudského potenciálu v arboréte,
  8. spolupráca s vedením arboréta v dôležitých otázkach zabezpečovania jeho činnosti,
  9. zlepšovanie materiálovo-technického vybavenia arboréta.