Výhercovia literárnej súťaže!!!

1. kategória (súťažiaci nad 18 rokov)

I. miesto

Mária Hong, Kalifornia
názov literárnej práce: „Môj čarovný strom“

II. miesto

Ing. Jozef Pálenik, Svinná, okres Trenčín
názov literárnej práce: „Zhojené rany“

III. miesto

Mgr. Stanislava Štulajterová
názov literárnej práce: „Exkurzia“

 


2. kategória (súťažiaci do 18 rokov)

I. miesto

Terézia Bertová, VII. A, ZŠ. Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany
názov literárnej práce: „Noc plná záhad“

II. miesto

Kristína Komárová, VII. A, ZŠ. Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany
názov literárnej práce: „Prebudená sekvoja“

III. miesto

Zuzka Jančová, VII. A, ZŠ. Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany
názov literárnej práce: „Noc v Arboréte“

čestné uznanie

Jana Danková, IX. roč. ZŠ. Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany
názov literárnej práce: „Rajská záhrada“


Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!!!


Členovia odbornej poroty:

PaedDr. Helena Balková (ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany)
Mgr. Andrej Moravčík (ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany)
Mgr.  Jana Parayová (ZŠ Š. Moysesa, Tesárske Mlyňany)