Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 2,3 °C
Vietor: Z 2,7 m/s

Aktualizované: 02.02.2023 19:22

História počasia

Web kamera

webkamera


Scientific journal papers:

FERUS, Peter**- KOŠÚTOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter. Diverse strategies of rhododendron (Rhododendron sp.) genotypes in the water shortage management. In Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 2020, vol. 19, iss. 3, p. 159-165. (2019: 0.616 - IF, Q4 - JCR, 0.264 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1644-0692. Dostupné na: https://doi.org/10.24326/asphc.2020.3.14

KONÔPKOVÁ, Jana- KOŠÚTOVÁ, Dominika** - FERUS, Peter. Genotype-specific requirements for in vitro culture initiation and multiplication of Magnolia taxa. In Folia Oecologica, 2020, vol. 47, no. 1, p. 34-44. (2019: 0.274 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - AGRICOLA (National Agricultural Library), AGRIS, Baidu Scholars, Biobase, Cabel's Whitelist, CABI (over 50 subsections), CNKI Scholar (China National Knowledge Insfrastructure), CNPIEC - cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Engineering Village, Geobase, Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScience Work, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), SCOPUS, Semantic Scholar, Summon (ProQuest), TDNet, WanFang Data, WorldCat (OCLC)). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2020-0005

Full text

FERUS, Peter**- HOŤKA, Peter - KOŠÚTOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana. Invasions of alien woody plant taxa across a cluster of villages neighbouring the Mlyňany Arboretum (SW Slovakia). In Folia Oecologica, 2020, vol. 47, no. 2, p. 121-130. (2019: 0.274 - SJR, Q2 - SJR). (2020 - AGRICOLA (National Agricultural Library), AGRIS, Baidu Scholars, Biobase, Cabel's Whitelist, CABI (over 50 subsections), CNKI Scholar (China National Knowledge Insfrastructure), CNPIEC - cnpLINKer, Dimensions, DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO (relevant databases), EBSCO Discovery Service, Engineering Village, Geobase, Google Scholar, J-Gate, JournalTOCs, KESLI-NDSL (Korean National Discovery for Science Leaders), MyScience Work, Naver Academic, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ProQuest (relevant databases), Publons, QOAM (Quality Open Access Market), SCOPUS, Semantic Scholar, Summon (ProQuest), TDNet, WanFang Data, WorldCat (OCLC)). ISSN 1336-5266. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/foecol-2020-0014

Full text

FERUS, Peter**- BOŠIAKOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter - KÓSA, Géza - MELNYKOVA, Nataliya - KOTS, Sergiy. Allelopathic interactions of invasive black locust (Robinia pseudoacacia L.) with secondary aliens: the physiological background. In Acta Physiologiae Plantarum, 2019, vol. 41, iss. 11, art. no. 182. (2018: 1.608 - IF, Q2 - JCR, 0.588 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2019 - Current Contents). ISSN 0137-5881. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11738-019-2974-y

FERUS, Peter- HOŤKA, Peter - ZAHRADNÍKOVÁ, Estera - KRÁLOVÁ, Jarmila - STRAKOVÁ, Sylvia - KOŠÚTOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana. Výskum, popularizácia vedy a environmentálna výchova - významné poslanie Arboréta Mlyňany. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie, 2019, roč. 53, č. 4, s. 199-203. ISSN 0044-4863. Dostupné na: http://publikacie.uke.sav.sk/node/6222

FERUS, Peter**- KONÔPKOVÁ, Jana - BOŠIAKOVÁ, Dominika - HOŤKA, Peter. Effective rhododendron propagation through stem cuttings. In Journal of Applied Horticulture, 2017, vol. 19, iss. 3, p. 226-229. (2016: 0.192 - SJR, Q3 - SJR). (2017 - Scopus). ISSN 0972-1045.

FERUS, Peter- BOŠIAKOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter - KEET, Jan-Hendrik. Hooker’s or Warty Barberry? Physiological Background Analysis for Choosing the Right one into Ornamental Plantations Endangered by Drought. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, vol. 65, no. 2, p. 411-418. (2016: 0.261 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1211-8516. Dostupné na: https://doi.org/10.11118/actaun201765020411

 

Ph.D. thesis:

KOŠÚTOVÁ, D. Magnólie - zdroj farmakologicky účinných látok a možnosti ich rozmnožovania v podmienkach in vitro. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020, 136 s. Dostupné na: http://kis.ukf.sk/opacXE/openURL?fn=*recview&uid=377465&pageId=main&full=0

 

Scientific conference papers:

FERUS, Peter- HUDOKOVÁ, Nikola - POŽGAJ, Radoslav - KOŠÚTOVÁ, Dominika - ORAVEC, Adrián - KONÔPKOVÁ, Jana. Dynamika produkčných vlastností autochtónnych druhov duba v quercetáriu Čifáre počas 30 rokoch klimatickej zmeny = Production parameters in autochtonouos oak species collection of Čifáre quercetarium in the course of 30 years of the climate change. In Adaptabilita a rastová vitalita drevín v zmenených podmienkach prostredia. Recen. Kucbel S., Lukáčik I., Parobeková Z., Pittner J., Sarvašová I., Sedmáková D., Vencurik J. - Zvolen : Technikcá univerzita, 2020, s. 122-130. ISBN 978-80-228-3236-6

FILOVÁ, Angela- KONÔPKOVÁ, Jana - BOŠIAKOVÁ, Dominika. Morfologicko-anatomické zmeny explantátovej kultúry Magnolia x soulangiana v podmienkach nadbytku iónov Al3+ a Ca2+ = Morphological-anatomic changes of explantate culture of Magnolia x soulangiana in conditions of elevated Al3+ and Ca2+. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2018 : sborník recenzovaných vědeckých prací, 5.- 6. 9. 2018. - Praha ; Zvolen ; Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2018, s. 78-83. ISBN 978-80-89408-31-3

Full text

FILOVÁ, Angela- KONÔPKOVÁ, Jana - BOŠIAKOVÁ, Dominika. Characterization of growth and development of Explantate cultures for MAGNOLIA LILIIFLORA Desr. AND LIRIODENDRON TULIPIFERA L. ´AUREOMARGINATUM´. In Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 109-117. ISBN 978-80-552-1921-9

FILOVÁ, Angela- KONÔPKOVÁ, Jana - BOŠIAKOVÁ, Dominika. Alkaloidy ako taxonomické markéry rodu Magnolia spp. = Alkaloids as taxonomic markers in genus Magnolia spp. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018 : Dreviny a prostredie. Zost. Angelika Filová, Peter Ferus ; recen. Pavel Hrubík, Katarína Rovná. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen, 2018, s. 40-45. ISBN 978-80-89408-33-7

Full text

KONÔPKOVÁ, Jana- HOŤKA, Peter - BOŠIAKOVÁ, Dominika - FERUS, Peter. Dreviny Arboréta Mlyňany a možnosti ich rozmnožovania = Woody plants in Mlyňany Arboretum and ways of their propagation. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 : sborník recenzovaných vědeckých prací. Editor František Hnilička ; recenzenti Jan Novák, Jana Šlégrová. - Praha ; Zvolen : Česká zemědelská univerzita v Praze : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 19-26. ISBN 978-80-213-2767-2. (Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017)

Full text

KONÔPKOVÁ, Jana- BOŠIAKOVÁ, Dominika - HOŤKA, Peter - FERUS, Peter. Mikropropagácia rododendronov = Micropropagation rhododendrons. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2016 : Dreviny v meniacom sa prostredí. Zost. Marek Barta, Peter Ferus ; recen. Pavel Hrubík, Peter Kelbel, Martin Suvák. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, detašované pracovisko Ústavu ekológie lesa SAV Zvolen, 2016, s. 141-145. ISBN 978-80-89408-26-9. (Vega č. 2/0183/14 : Environmentálne riziká kultivácie zbierok rododendronov v Arboréte Mlyňany SAV. Vega č. 2/0072/16 : Biologicky aktívne látky vo vybraných druhoch okrasných drevín rodu Magnolia)

Full text

BOŠIAKOVÁ, Dominika- FERUS, Peter - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter. Metabolické zmeny agátu bieleho (Robinia pseudoacacia L.) vyvolané alelochemikáliami konkurenčných drevín = Metabolic changes of black locust (Robinia pseudoacacia L.) caused by allelochemicals of competitive woody plants. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015 : sborník recenzovaných vědeckých prací. - Praha ; Zvolen : Česká zemědelská univerzita v Praze : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 112-115. ISBN 978-80-813-2567-8, 978-80-89408-23-8. (Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2015)

Full text

FERUS, Peter- BARTA, Marek - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana. Stimuluje endofytická huba Beauveria bassiana (Bals.-Criv.)Vuill. suchovzdornosť u agátu bieleho (Robinia pseudoacacia L.)? = Does endophytic fungus Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. stimulate drought tolerance in black locust (Robinia pseudoacacia L.)? In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014 : recenzovaný sborník příspěvků. Editor František Hnilička. - Praha ; Zvolen : Česká zemědelská univerzita v Praze : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2014, s. 83-87. ISBN 978-80-213-2475-6, ISBN 978-800-89408-17-7. (Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2014)

Full text

KONÔPKOVÁ, Jana- BOŠIAKOVÁ, Dominika - BIBEŇ, Tomáš. Vždyzelené dráče v Arboréte Mlyňany SAV a možnosti ich rozmnožovania = Evergreen barberries in Mlynany Arboretum SAS and possibilities of their propagation. In Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2014 : Prostredie a vitalita drevín. Zost. Marek Barta, Peter Ferus. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, detaš. pracovisko ÚEL SAV Zvolen, 2014, s. 88-96. ISBN 978-80-971113-2-8. (Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2014 : Prostredie a vitalita drevín)

Full text

BOLEČEK, P. - KONÔPKOVÁ, Jana - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KUNA, Roman. Význam a úkol Arboréta Mlyňany SAV ve výchově a vzdělávaní = The importance and role of Arboretum Mlyňany SAS in upbringing and education. In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: Sborník příspěvku z mezinárodní vědecké konference, 15.-19. decembra 2014. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2014, s. 2542-2547. ISBN 978-80-87952-07-8

KONÔPKOVÁ, Jana- BOŠIAKOVÁ, Dominika. Pestovanie a rozmnožovanie introdukovaných drieňov (Cornus kousa /Buerg./ Hance, Cornus florida L.) = Cultivation and propagation of introduced cornels (Cornus kousa /Buerg./ Hance, Cornus florida L.). In Dreviny vo verejnej zeleni : zborník príspevkov z vedeckej konferencie,18.-19. 6. 2013. - Nitra : Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra : Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske a veterinárske vedy pri SAV, 2013, s. 140-147. ISBN 978-80-89408-16-0. (Dreviny vo verejnej zeleni : Konferencia s medzinárodnou účasťou)

Scientific conference abstracts:

FERUS, Peter- HOŤKA, Peter - KOŠÚTOVÁ, Dominika** - KONÔPKOVÁ, Jana. Maple (Acer sp.) collection of the Mlyňany Arboretum IFE SAS as a source of perspective plant material for urban plantations. In Book of Abstracts: Conference 70 years of Botanical Garden of Pavol Jozef Šafárik University Slovakia, Košice 3. 4. September 2020 : The history and the present of the botanical research and nature conservation. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University, 2020, p. 11. ISBN 978-80-8152-878-1. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/BOA2020-879-8

MELNYKOVA, Nataliya - FERUS, Peter - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KOTS, Sergiy. Growth characteristics of bacteria isolated from black locust root nodules. In Abstracts of reports. XVth Congress of Vinogradskyi society of Microbiologists of Ukraine. - Odessa : Lviv, SPOLOM, 2017, p. 24. ISBN 978-966-919-301-8. (XVth Congress of the Vinogradskyi Society of Microbiologists of Ukraine)

FERUS, Peter- BOŠIAKOVÁ, Dominika - KONÔPKOVÁ, Jana - HOŤKA, Peter - KÓSA, Géza - KOTS, Sergiy. Suppression of invasive black locust [Potlačenie invázneho agátu bieleho]. In 7th International Weed Science Congress "Weed Science and Management to Feed the Planet", June 19-25, 2016, Prague, Czech Republic. Proceedings. - Prague : Czech University of Life Sciences, 2016, p. 254. ISBN 978-80-213-2648-4. (7th International Weed Science Congress)

MELNYKOVA, Nataliya - FERUS, Peter - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KOTS, Sergiy. Microbial inoculation as a way to affect black locust seedling growth and development [Mikrobiálna inokulácia ako cesta pre ovplyvnenie rastu a vývoja semenáčov agátu bieleho]. In XIIth International scientific-applied conference : Biotechnology for agriculture and environmental protection. - Odessa, Ukraine : I.I. Mechnikov Odessa National University, 2016, p. 149. ISBN 978-617-689-179-6

MELNYKOVA, Nataliya - FERUS, Peter - BOŠIAKOVÁ, Dominika - KOTS, Sergiy. Symbiotic properties of bacteria isolated from root nodules of black locust [Symbiotické charakteristiky baktérií izolovaných z koreňových hľuziek agátu čierneho]. In International Scientific Conference on Microbial Biotechnology : dedicated to the 70th anniversary of foundation of first research institutions and the 55th anniversary of the inauguration of the Academy of Sciences of Moldova. 3rd edition. - Chisinau, Moldova : Academy of Sciences of Moldova : Institute of Microbiology and Biotechnology : Society for Microbiology of Moldova, 2016, s. 143. ISBN 978-9975-3129-3-6

Journal papers:

KONÔPKOVÁ, Jana- BOŠIAKOVÁ, Dominika - HOŤKA, Peter. Arborétum Mlyňany - originálna zbierka drevín = The Arboretum in Mlyňany - an original collection of trees. In Liečivé rastliny, 2017, č. 3, roč. 54, s. 110-113. ISSN 1335-9878