Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno 9,5 °C
Vietor: VSV 0,4 m/s

Aktualizované: 04.10.2023 21:06

História počasia

Web kamera

webkamera


1892

Štefan Ambrózy-Migazzi (*5.3.1869 - † 31.8.1933) založil Arborétum Mlyňany (Malonya) ako prvý vždyzelený parkový objekt v strednej Európe (Semper Vireo) v podraste dubovo-hrabového lesa na ploche približne 40 ha.

Novoklasicistiký kaštieľ (veža dokončená v roku 1905).

Jozef Mišák (*7.4.1866 - † 29.12.1939) hlavným záhradníkom arboréta.

Kontakty s európskymi a americkými dendrológmi (C.K. Schneider, A. Silva-Tarouca).

1909

Introdukcia duba Ambrózyho (Quercus x hispanica Lam. 'Ambrozyana').

1913

Introdukcia tuji západnej mlynianskej (Thuja occidentalis L. 'Malonyana').

1914

Odchod zakladateľa Arboréta Mlyňany do Tane (dnes Tanakajd) a založenie Arboréta Jeli (1922) pri Szombathely.

1924-1932 

Snahy o zoštátnenie Arboréta Mlyňany (C.K. Schneider, K. Domin, V. Buchta, K. Čapek).

1928/1929

Zima s katastrofálnymi následkami.

1931

Jozef Richtár (*19.3.1905 - † 23.6.1950) správcom Arboréta Mlyňany.

Jozef Mišák správcom majetkov Ambrózy-Migazziho na Slovensku.

1939

Rokovanie o zoštátnení arboréta (Dr. Břizický, Dr. Futák, prof. Nábělek, Dr. Májovský, Dr. Magic) a sprístupní dendrozbierok Arboréta Mlyňany pre pracovníkov Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity.

1945

Konfiškovanie majetku Arboréta Mlyňany.

1946

Prechod Arboréta Mlyňany pod správu Povereníctva školstva, vied a umení.

Poradný zbor pre Botanickú záhradu Slovenskej univerzity v Bratislave a Arborétum Mlyňany.

1947

Arborétum Mlyňany samostatným vedeckým pracoviskom Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave, ako pobočka Botanickej záhrady.

Leto s katastrofálnym suchom.

1949/1951 

Ladislav Sedlák a Ján Mucha, riaditelia Arboréta Mlyňany.

1951

Gejza Steinhübel (*6.10.1922 - † 18. 2.2004) riaditeľom Arboréta Mlyňany.

Arborétum Mlyňany vyhlásené za prírodnú rezerváciu v katastrálnom území obce Mlyňany a obce Vieska nad Žitavou, v celkovej rozlohe 61,1479 ha.

1952

Arborétum Mlyňany súčasťou Slovenskej akadémie vied a umení.

1953

Arborétum Mlyňany súčasťou Slovenskej akadémie vied, v sekcii biologických a lekárskych vied.

František Nábělek (*3.5.1884 – †10.6.1965) riaditeľom Arboréta Mlyňany SAV.

1954 

Príchod Daniela Kovalovského (*20.2.1911 - † 20.4.1985), hlavného záhradníka Arboréta Mlyňany SAV.

František Benčať (*18.9.1929 - † 17.1.2010) riaditeľom Arboréta Mlyňany SAV.

Začiatok fenologických pozorovaní a prvý vlastný Index seminum, začiatok novej introdukcie cudzokrajných drevín.

1955

Cesta do Bulharska (Benčať) - Sofia, Varna, Petrič, Berkovica, Bansko, Plovdiv, Petrovo-Samdask, Rilský Monastír, park Vrana, park Stará Zagora, čiernomorské pobrežie, pohorie Pirin, Levský grad, Barkovica.  

1957

Cesta do ZSSR (Benčať)  - Moskva, Chosta, Adler, Gagra, Jalta, Soči (Dendrarium, Nikitský sad, Vorošilov park), Batumi, Soči (Krasna Polana).

Cesta do Poľska (Benčať, Kovalovský) – Kórnik PAN, Wojslavice, Poznan, Krakov, Varšava. Začiatok zjazdov československých a poľských dendrológov.

1959

Príchod Ivana Tomašku (*17.3.1935 - † 7.6.2006), záhradného architekta.

1960

Študijná a zberová expedícia do Číny (Benčať, Kovalovský) - Charbin, Peking, Sučou, Šanghaj, Wuhan, Nanking, Hančou, Chenjang, Kanton, Quilin, Nanning.

Vznik Plochy východoázijskej dendroflóry (14 ha) v roku 1969 (projekt Ivana Tomašku) pre účely komplexne riadenej introdukcie drevín na fytogeografických plochách.

Mnohé prvé introdukcie cudzokrajných drevín do podmienok Československa.

1964

Expedícia do Strednej Ázie (Benčať, Tomaško) - Transilinský Alatan, údolie Alma Ata, Arslam Bob, Priliská púšť, Ferganský chrbát, pohorie Talyš, Botanická záhrada v Baku, Samarkanda, Taškent.

1967

Arborétum Mlyňany – Ústav dendrobiológie Slovenskej akadémie vied.

Vznik nových vedeckých oddelení.

75. výročie založenia Arboréta Mlyňany.

Inventarizácia drevín (1658 taxónov drevín).

1975

Založenie plochy severoamerickej dendroflóry (7,5 ha).

1980

Arborétum Mlyňany SAV zaradené do Centra biologicko-ekologických vied SAV ako Arborétum Mlyňany – Ústav dendrobiológie CBEV SAV.

1981

Expedícia do Severnej Kórei (J. Supuka, T. Baranec, I. Tábor) - zberová expedícia (Kajo-Chjang-San, Kungam-San, Botanická záhrada Pchjong-Jang, Botanická záhrada Won-San, okolie Pchjong-Jang).

1982

Publikácia „Atlas rozšírenia cudzokrajných drevín na Slovensku a rajonizácia ich pestovania“.

Prvá konzultačná cesta do Severnej Kórey.

1983

Expedícia do Severnej Kórei (T. Benčať, P. Hrubík, M. Golha) - Južný Pchjong Jang (Rjon-Ak-San, Myo-Hyang-San, Man-Pok-Dong,) a Ryang-Gang (Hey-San, Čom-Bo, The-Hon-Dan, Mu-Po, Sam-Gy-Jon, Kon-Tschan), pohoria Pek-Tu-San (Pe-Ge-Bong, Sam-Gy-Jong, Ri-Myong-Su), Kang-Won (Kum-Gan-San, Won-San) a Južný Hwang-Hae (Hae-Ju).

1985

Expedícia do Severnej Kórei (P. Hrubík, I. Juhás, P. Vreštiak) - pohoria Mjong-Jan-San, Kum-Gan-San, Son-Do-Won, Pag-Jon, a Piro-Bong v provinciách Won-San, Kan-Won, Kesong a Pchjong-Jang.

Vznik Plochy kórejskej dendroflóry (5,5 ha).

1990

Zrušenie CBEV SAV v Arboréte Mlyňany SAV.

Arborétum Mlyňany Ústav dendrobiológie SAV samostatnou organizačnou jednotkou.

Ivan Tomaško (*17.3.1935 - † 7.6.2006) riaditeľom Arboréta Mlyňany SAV

1992

Oslava 100. výročia založenia Arboréta Mlyňany.

Inventarizácia dendrogenofondu (2183 taxónov drevín).

Delimitácia pracoviska.

Vznik Plochy autochtónnej dendroflóry Slovenska.

1994

Zmenený názov pracoviska na Arborétum Mlyňany SAV.

Príspevková forma hospodárenia organizácie.

2000

Prof. Ing. Pavol Vreštiak, CSc. riaditeľom Arboréta Mlyňany SAV.

2002

Arborétum Mlyňany SAV zaradené medzi špecializované organizácie SAV.

 

Použitá literatúra

BENČAŤ, F.: Dendroflóra Arboréta Mlyňany. Prehľad a stručná analýza. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.1967, 122 pp.

BERO, R. – TÁBOR, I. – TOMAŠKO, I.: Arborétum Mlyňany. Bratislava : Veda,  1992. 119 pp.

HOŤKA, P. - FOGADOVÁ, K.: Výsledky a zhodnotenie expedície do Číny realizovanej pracovníkmi Arboréta Mlyňany SAV v roku 1960. In : Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany SAV 2008. Autochtónne alochtónne dreviny v zmenených podmienkach prostredia. - Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2008. p. 44-56 ISBN 978-80-970028-9-3.

KRÁLIK, J.: Poznávajme našich rodákov. In : Pukanské noviny, Vol. 2002, No. 1 (Január-Február) http://www.pukanec.sk/noviny_text.php?src=2002_1

STEINHÜBEL, G.: Arborétum Mlyňany. V minulosti a dnes. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1957. p. 171.

TÁBOR, I. – TOMAŠKO, I.: Genofond a dendroexpozície Arboréta Mlyňany. Arborétum Mlyňany, 1992. 118 pp.