V sobotu 21. mája 2011 sa v Arboréte Mlyňany SAV uskutočnilo stretnutie žien z portálu Artmama. Na tejto akcii sa podieľalo občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany, ktoré sa postaralo o občerstvenie účastníkov stretnutia. Po príchode sa uskutočnil malý ,,blšák". Žienky si medzi sebou vymenili rôzne rastlinky, pohostili sa dobrotami, čo so sebou priniesli a išlo sa na prehliadku skleníkov a výrobných priestorov okrasných škôlok arboréta, ktoré nie sú bežne prístupné pre návštevníkov. Po prehliadke a odbornom výklade o rôznych spôsoboch rozmnožovania spolu s praktickými ukážkami sme sa odobrali k zrubu, kde bolo pripravené malé občerstvenie spolu s  prezentáciou OZ Priateľ Arboréta Mlyňany. Po krátkej prestávke sme sa prešli po parku arboréta a urobili sme si prehliadku s odborným výkladom. Akcie sa zúčastnilo cez 32 členov a bol to náš prvý ročník. Veríme však, že budeme pokračovať v začatej tradícii a otvoríme sa takto ľuďom a priblížime im nielen prácu v arboréte, ale aj ciele občianskeho združenia.