Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno -7 °C
Vietor: V 2,8 m/s

Aktualizované: 09.02.2023 06:27

História počasia

Web kamera

webkamera


 

Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany

v spolupráci

s

Arborétom Mlyňany SAV

vyhlasuje

 

literárnu súťaž o pôvodnú poviedku

 

Príbehy z Arboréta Mlyňany

 

Ceny do súťaže venoval internetový portál www.gorila.sk

I. Cieľ súťaže

Chceme dať možnosť všetkým návštevníkom arboréta, aby vyjadrili svoje pocity a zážitky z návštevy arboréta a podelili sa o ne s ostatnými formou krátkeho príbehu. Súťažiaci tak môžu zároveň vyjadriť svoj vzťah k prírode. Súťaž sa realizuje pri príležitosti 120. výročia založenia arboréta a jej hlavným cieľom je prispieť k hlbšiemu pochopeniu a zdôrazneniu potreby zachovania najväčšej a najbohatšej zbierky vždyzelených a cudzokrajných drevín na Slovensku.

 

II. Súťažné kategórie

1. kategória:  vek 13 – 18 rokov

2. kategória: vek nad 18 rokov

 

III. Termín konania súťaže

1. Literárna súťaž sa vyhlasuje 05. 06. 2011

2. Uzávierka literárnej súťaže je 29. 02. 2012

3. Verejné vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční pri príležitosti osláv 120. výročia založenia Arboréta Mlyňany SAV.

 

IV. Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto splní podmienky stanovené týmito pravidlami.

2. Každý autor môže do príslušnej kategórie súťaže prihlásiť maximálne 1 súťažnú doposiaľ nepublikovanú poviedku (epický žáner krátkeho rozsahu s jednoduchou dejovou štruktúrou) napísanú v slovenskom jazyku. Maximálny rozsah súťažného literárneho diela je 5 strán formátu A4, napísaného v textovom editore Microsoft Office Word, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie jednoduché.

3. Poviedku je potrebné zaslať v dvoch kópiách spolu s čitateľne vyplnenou  prihláškou poštou na adresu: Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany, respektíve e-mailom: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť. . Na obálku alebo do predmetu e-mailu je potrebné uviesť heslo: „Poviedka“. Prihlášku nájdete na stránke občianskeho združenia, alebo si ju môžete prevziať osobne na vrátnici arboréta. Rukopis musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko autora, vek, adresa bydliska, kontaktné údaje (telefón, e-mail), žiaci a študenti uvedú aj školu a ročník.

4. Do hodnotenia budú zaradené len tie literárne práce, ktoré spĺňajú podmienky cieľa súťaže.

5. Súťažné práce budú posudzované odbornou porotou, ktorá si vyhradzuje právo, v prípade nesplnenia podmienok, prihlásenú prácu do súťaže nezaradiť.

6. Vyhlasovateľ súťaže má právo zverejniť prihlásené literárne práce na internetovej stránke arboréta a zároveň si vyhradzuje právo na ich ďalšie použitie v rámci vlastných propagačných aktivít. Víťazné práce môžu byť publikované v tlačenej forme bez nároku na honorár.

 

Kontakt:

Občianske združenie Priateľ Arboréta Mlyňany,

Vieska nad Žitavou 178,

951 52 Slepčany

e-mail: E-mailová adresa je skrytá, zapnite si Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

 

 

Kontaktná osoba:

Sylvia Straková, tel. 0915 771 870