Výhercovia detskej výtvarnej súťaže!!!

1. kategória (deti materských škôl)

I. miesto

Stanka Záhorská, MŠ Nová Ves n/Žitavou

II. miesto

Patrik Kľučiar, MŠ Jelenec

III. miesto

Erika Hrušková, MŠ Šturova 15, Zlaté Moravce


2. kategória (žiaci I. – IV. ročníka ZŠ)

I. miesto

Cathleen Bodo, ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

II. miesto

Martin Repka, ZŠ sv. Vojtecha, Vráble

III. miesto

Sofia Gašparíková, ZŠ Obyce


3. kategória (žiaci V. – IX. ročníka ZŠ)

I. miesto

Dominika Petrovičová, ZŠ Obyce

II. miesto

Lívia Lukšicová, ZŠ sv. Jozefa, Hlohovec

III. miesto

Ivana Rapavá, ZŠ Tesárske Mlyňany


Všetkým výhercom srdečne gratulujeme!!!


Členovia odbornej poroty:

Mgr. art. Ivan Horník (ZUŠ Imricha Godina, Hlavná 1221/1, Vráble)

Mgr. art. Zuzana Mičkeová (ZUŠ Zlaté Moravce, J. Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce)

Ing. Vieroslava Farkašovská (OZ Priateľ Arboréta Mlyňany)

 

Zápisnicu z hodnotenia súťažných prác si môžete stiahnuť tu (zapVS2011.pdf, 112kB).