V sobotu 25. mája 2013 sa v Arboréte Mlyňany SAV opätovne uskutočnilo stretnutie žien z portálu Artmama. Už tradične si učastníci stretnutia po príchode navzájom vymieňali svoje výpestky a pochválili sa svojimi úspechmi v záhradkách. Žienky si medzi sebou vymenili rastlinky, pohostili sa dobrotami, čo so sebou priniesli a návšteva sa začala prehliadkou skleníkov a výrobných priestorov okrasných škôlok arboréta, ktoré nie sú bežne prístupné pre návštevníkov. Po prehliadke a odbornom výklade o rôznych spôsoboch rozmnožovania sme sa prešli po parku arboréta a urobili sme si prehliadku s odborným výkladom. Akcie sa zúčastnilo viac ako 30 členov.