Vyhľadávanie

Aktuálne počasie u nás

polooblačno -7,2 °C
Vietor: V 2,3 m/s

Aktualizované: 09.02.2023 06:43

História počasia

Web kamera

webkamera


 

Seminár „Slovensko a globálne výzvy: invázne rastliny“ konaný dňa 12.12.2013 v Arboréte Mlyňany SAV

Arborétum Mlyňany SAV v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV OZ Priateľ Arboréta Mlyňany  zorganizovalo dňa 12.12.2013 v priestoroch Arboréta Mlyňany SAV, odborný seminár na tému „Slovensko a globálne výzvy: invázne rastliny“.Realizovaný seminár mal za cieľ informovať odbornú verejnosť ako aj študentov všetkých stupňov škôl o aktuálnych otázkach v oblasti rastlinných invázií, čomu zodpovedal výber pozvaných prednášateľov. Účastníci seminára si mali možnosť vypočuť nasledovné prednášky:

  1. prof. RNDr. Pavol Eliáš, CSc. (SPU v Nitre) – Úvod do problematiky rastlinných invázií
  2. Ing. Katarína Beňovská (MPRV SR) – Národný a európsky legislatívny rámec pre nakladanie s inváznymi rastlinami
  3. RNDr. Jana Májeková, PhD. (BÚ SAV) – Invázne rastliny v agrocenózach Slovenska
  4. Ing. Radoslav Požgaj, PhD. (CHKO Ponitrie) – Management inváznych rastlín na chránených územiach
  5. Ing. Peter Ferus, PhD. (Arborétum Mlyňany SAV) – Má Arborétum Mlyňany SAV potenciál odštartovať v budúcnosti rastlinné invázie?
  6. RNDr. Blažena Benčaťová, PhD. (TU vo Zvolene) – Invázne rastliny ako producenti alergénneho peľu

Veľký záujem verejnosti o túto problematiku dokumentuje počet prítomných poslucháčov (40). Súčasťou akcie bola aj výstava vianočných dekorácií z produkcie Arboréta Mlyňany SAV, ktorá mala tiež veľký úspech.